Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 1. deň

 1. deň – pondelok 15. mája – ÁNO

2013 05 15 deviatnik

Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lk 1, 38)

Mária, prosíme ťa za všetkých nás, ktorí sme dnes povedali áno tomuto deviatniku. Chceme sa k tebe modliť a veriť, že ty nám pomôžeš v čomkoľvek, o čo ťa budeme prosiť.Vypros mne i všetkým ostatným, aby sme nikdy neváhali odpovedať Bohu tak, ako si to urobila ty: „Áno, dôverujem ti, nech sa stane, ako ty chceš.“ Amen.

 

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,veľká a slávna opora Cirkvi,úžasná pomoc kresťanov,ohromná ako vojsko zoradené do boja,ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.Ochráň nás pred nepriateľomv našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiacha v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.