Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 3. deň

3. deň – streda 17. mája – MANŽELKA

… aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave (Lk 2, 5).

Mária, Jozefova manželka, prosíme ťa za všetkých zaľúbených, ktorí sa rozhodli venovať lásku jeden druhému. Mária Pomocnica, pomáhaj, aby láska kraľovala v ľudských srdciach.Mária a Jozef, zverujeme vám manželov, rodiny. Orodujte za nás v nebi, aby sme vedeli v našich vzťahoch lásku prijímať i dávať podľa vzoru vášho manželstva. Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,veľká a slávna opora Cirkvi,úžasná pomoc kresťanov,ohromná ako vojsko zoradené do boja,ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.Ochráň nás pred nepriateľomv našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiacha v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.