Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 9. deň

9. deň – utorok 23. mája – POMOCNICA

Jeho matka povedala (Jn 2, 5).

Panna Mária, aj keď je dnes posledný deň deviatnika, veríme, že tvoje orodovanie za nás sa nekončí. My potrebujeme tvoju pomoc, Pomocnica! Denne rátame s tvojou ochranou.Pomocnica kresťanov, ty dokážeš zázraky! Preukáž svoju moc a pomôž nám veriť, že Bohu nič nie je nemožné. Zverujeme ti naše úmysly deviatnika a ďakujeme Bohu za teba. Amen.

 

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

 

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,veľká a slávna opora Cirkvi,úžasná pomoc kresťanov,ohromná ako vojsko zoradené do boja,ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.Ochráň nás pred nepriateľomv našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiacha v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.