Deviatnik k rómskym bl. mučeníkom – 1. deň

Dnes si pripomeňme mená tých, ktorí tvoria našu najbližšiu rodinu, aby sme ich zverili Bohu.

(Na Slovensku sa v roku 2020 narodilo 56 650 detí, počet obyvateľov pre nižšiu pôrodnosť prirodzene poklesol o 2 439 obyvateľov).

2021 09 05 1 denKeď mudrci zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali: „Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2, 11). Mária položila dieťa do chudobných jasieľ na slamu v maštaľke.

Zefirín aj Emília sa narodili rómskym kočovníkom v Španielsku. Po narodení ich dali rodičia pokrstiť, ako je medzi Rómami zvykom, ale o ich ďalšiu náboženskú výchovu sa príliš nestarali. Deti vyrastali vo veľmi zložitej politickej, sociálnej i ekonomickej situácii. Emíliu aj ako dospelú vedelo potešiť, keď si spomenula na Pannu Máriu, ktorá porodila svojho Syna v maštali, lebo aj ona sa narodila v chudobnej jaskyni.

Pápež František hovorí:Choďte na každú perifériu. Choďte a buďte tam Cirkvou so silou Ducha Svätého.

Modlime sa:Všemohúci Bože, Zefirín a Emília prijali sviatosť krstu, stali sa tvojimi milovanými deťmi. Vďaka darom, ktoré si im v tejto sviatosti udelil, dokázali prijímať a trpezlivo znášať aj všetky životné rany a skúšky. Nech aj nám ich príhovor pomáha verne prežívať naše krstné zasvätenie v každodennom živote a vytrvať vo vernosti tebe až do konca. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.