Direktori saleziánskych stredísk sa stretli v Badíne

(Badín, 28. októbra 2021) – Tridsiatka saleziánov sa 26. – 27. októbra zišla v Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne na pravidelnom stretnutí direktorov. Pripojili sa aj direktori z Baku v Azerbajdžane a z ruského Aldanu.

„Som veľmi rád, že sme sa mohli s našimi direktormi, teda otcami jednotlivých komunít, ktoré máme na Slovensku stretnúť tu v Badíne na takom pravidelnom stretnutí. Toto stretnutie mi spôsobilo o to väčšiu radosť, pretože sme sa mohli stretnúť prezenčne a aj za týchto pandemických okolností sme mohli naozaj zažiť bratské spoločenstvo, ktoré sa nedá vytvoriť za počítačom online,“ povedal provinciál saleziánov don Peter Timko.

Direktori sa počas stretnutia venovali vzájomnému podeleniu sa s tým, čím žijú v jednotlivých saleziánskych komunitách, vrátili sa aj k návšteve Svätého Otca na Slovensku a nosnou témou celého stretnutia bola príprava na provinciálnu kapitulu, ktorá sa bude konať vo februári 2022.

Program, ktorý moderoval vikár provinciála don Peter Jacko, pozostával zo spoločných stretnutí v aule, z diskusií v menších skupinkách a nechýbal ani neformálny čas strávený v bratskom duchu.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.