Dnes si pripomíname prvé výročie smrti dona Ernesta Macáka

(Bratislava, 13. októbra 2017) – Dnes je to presne rok, odkedy nás don Ernest Macák, slovenský salezián, bývalý provinciál saleziánov na Slovensku predišiel do večnosti. Zomrel 13. októbra 2016 vo večerných hodinách v Cerovej vo veku 96 rokov. Zo svojho života 80 rokov žil ako rehoľník salezián a 70 rokov bol kňazom.

2016 10 19 pohreb Ernesta Macaka

"Otec Ernest je odzrkadlením Ježišovej kňazskej modlitby. Žil a pracoval, aby iní mali život. Modlil sa a zachraňoval povolania mladých spolubratov, keď v 50. rokoch zavládla totalita. Riskoval zdravie, trýzeň z vyšetrovania, odsúdenie, väzenie a život v anonymite len preto, že túžil, aby iní mohli slobodne nasledovať Krista," uviedol v kázni na pohrebe don Štefan Turanský, ktorý poznal dona Macáka od roku 1972. Don Turanský citoval aj z jeho zápiskov, ktoré si počas teologických štúdií poznamenal: „Prvý nečakaný dar som dostal 8. decembra 1944. Pamätám sa, že som sedel vpredu opretý o jeden z masívnych novogotických stĺpov chrámu. Vo chvíľach, keď som dostal sväté prijímanie, samého Ježiša Krista, v úplnom tichu môjho vnútra sa zreteľne ozval hlas: ,CHCEM A MUSÍM SA STAŤ SVÄTÝM!‘ Vnímal som túto jasnú vetu ako čosi nové a hlboké, čo sa mi vrývalo do duše. V živote ma Boh robil šťastným, aj keď žiadal čosi nad moje sily.“

2016 10 21 kazen1

Arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý slúžil 21. októbra 2016 zádušnú omšu, uviedol: "Odkaz dona Ernesta Macáka je mnohostranný. Ja vidím v ňom predovšetkým príklad jedinečného kňaza, hlbokého, modliaceho sa, trpiaceho, mimoriadne odolného. A zároveň veľmi nadaného, lebo on svoju duchovnosť vedel sprostredkovať a zanechal ju aj napísanú. Jeho život a jeho dielo je veľký Boží dar pre nás všetkých."

2016 10 21 pohreb1

"Bože, ďakujem ti a ďakujem ti a ďakujem ti, a ešte tisíc ráz ďakujem. A toto je len malá vložka tvojej lásky do môjho života," hovorí don Ernest Macák osobne vo videu zo séria Ja, brat, salezián, ktoré si môžete pozrieť. Jeho slová a život si môžete pripomenúť aj prostredníctvom knižiek, medzi inými aj titulom Titus, odpusť mi to, v ktorom sú pozbierané jeho spomienky na blahoslaveného Titusa Zemana.

 

 

Krátky životopis Ernesta Macáka

2016 10 13 zomrel macakSalezián kňaz Ernest Macák sa narodil 7. januára 1920 v obci Vištuk v roľníckej rodine. Počas štúdia na gymnáziu v Trnave prestúpil v roku 1932 na saleziánske gymnázium v Šaštíne a potom vstúpil do saleziánskej rehole. V roku 1936 zložil prvé rehoľné sľuby. Na štúdium teológie ho predstavení poslali do Turína, kde však pre vojnové pomery absolvoval len jeden rok. Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1946 v Hronskom Sv. Beňadiku. Potom ešte nastúpil na štúdium filozofie a dejín v Bratislave a ako mladý kňaz pôsobil v saleziánskom oratóriu v Bratislave na Miletičovej.

Keď komunistický režim zrušil v apríli 1950 rehole, saleziáni boli internovaní v koncentračnom tábore v Podolínci, kde Ernest Macák začal písať zápisky o týchto udalostiach. Kniha neskôr vyšla pod názvom Zápisky spoza mreží. Z Podolínca sa mu podarilo utiecť a dva roky tajne pracoval a pomáhal mladým saleziánom hľadať spôsob rehoľného života v ilegalite. Roku 1952 ho ŠtB zatkla, pri výsluchoch ho kruto mučili, prešiel väzením v Bratislave a na Pankráci. Z vlastnej iniciatívy sa pustil do „hry na blázna“ a tak sa dostal na policajnú psychiatriu, odkiaľ ho napokon v apríli 1955 prepustili k rodičom ako psychicky chorého. Aj doma ďalších 13 rokov hral blázna a pracoval ako roľník.

V roku 1968 mohol vycestovať ako „chorý“ na slobodu – do Talianska a ostal už tam. V Ríme intenzívne spolupracoval na mládežníckom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu, bol direktorom saleziánskej komunity Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda a neskôr pôsobil medzi Slovákmi vo švajčiarskom Bazileji. V roku 1990 sa vrátil na Slovensko, kde sa sna dva roky stal riaditeľom obnoveného Gymnázia Jána Bosca v Šaštíne. V roku 1993 ako 73-ročný sa stal provinciálom saleziánov. Je autorom niekoľko kníh, okrem iného aj dejín šaštínskej baziliky. Posledné jeho dielo – retrospektívny pohľad na vlastný život – vyšlo v roku 2009 pod názvom Bože, oplatilo sa mi žiť.

Salezián kňaz Ernest Macák zomrel vo veku 96 rokov, vo štvrtok 13. októbra 2016 v Cerovej.

tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.