Dnes v Ríme začínajú Dni saleziánskej spirituality

(Rím, Taliansko, 19. januára 2017) – Už dnes začínajú v Ríme Dni spirituality saleziánskej rodiny. 35. ročník tohto podujatia potrvá až do nedele 22. januára. Ako je už tradíciou, témou bude aj tento rok Heslo hlavného predstaveného. Tohtoročné znie: "Sme jedna rodina! Každý dom, škola života a lásky". Z našej provincie saleziánov sa ich zúčastní don Pavol Grach, zastúpenie budú mať aj ďalšie zložky saleziánskej rodiny zo Slovenska.

"Mnohí nás očakávajú, pretože potrebujú konkrétne sprevádzanie počas týchto komplikovaných rokov. Z pohľadu na rodinu vyplýva pre naše zložky výzva, na ktorú musíme odpovedať so štedrosťou a múdrosťou," komentoval delegát hlavného predstaveného pre saleziánsku rodinu, don Eusebio Muñoz.

280 účastníci, ktorí pricestujú z piatich kontinentov, sú reálnou reprezentáciou 31 zložiek, ktoré aktuálne tvoria saleziánsku rodinu. Dnes poobede začali aktivitami, ktorými sa navzájom zoznámili a vypočuli si aj prvú prednášku, ktorá sa týkala Svätého písma – biblista don Juan José Bartolomé hovoril o skúsenosti rodiny Ježiša z Nazareta.

2017 01 19 ANS DSSR

V piatok ráno bude hlavný predstavený prezentovať Heslo 2017 a po ňom don Fabio Attard, hlavný radca pre pastoráciu mládeže, vysvetlí prepojenie, ktoré spája pastoráciu mládeže s rodinami. Počas dňa budú aj dve prezentácie, v ktorých sa rečníci podelia o dobré skúsenosti, ktoré majú členovia saleziánskej rodiny v kontexte pastorácie rodín.

V sobotu vystúpi teológ don Andrea Bozzolo, ktorý predstaví saleziánske vnímanie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, nasledovať bude diskusia a prezentácie konkrétnych skúseností.

Medzi pozvanými rečníkmi sú aj manželia Katka a Kamil Baginoví ASC zo strediska Bratislava – Miletičova, ktorí odprezentujú projekt Family Garden.

V nedeľu na záver programu bude hodnotenie práce a hlavný predstavený prednesie záverečný príhovor.Keďže ide o stretnutie rodiny, dôraz sa bude klásť aj na spoločné momenty, animované večery a rôzne oslavy, ako pravdivé a skutočné znaky rodiny, rodiny dona Bosca, ktorá žije a rastie spoločne.

2016 12 29 predstavenie hesla

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.