Dni spirituality na tému Hesla 2019 v priamom prenose

(Turín 10. januára 2019) – Počas štyroch dní, od 10. do 13. januára sa konajú v Turíne už XXXVII. Dni spirituality saleziánskej rodiny. Na tradičnom podujatí každý rok stovky účastníkov uvažujú nad témou Hesla hlavného predstaveného, aby prehĺbili povedomie spolupatričnosti k veľkej duchovnej rodine dona Bosca. Aj tento rok sa na podujatí zúčastňuje niekoľko zástupcov zo Slovenska na čele s delegátom pre saleziánsku rodinu donom Pavlom Grachom SDB.

Pre tento rok hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime ponúkol Heslo „Svätosť je aj pre teba.“ Heslo sa inšpiruje Apoštolskou exhortáciou pápeža Františka Gaudete et Exultate. Počas tohto sfetového stretnutia, akým Dni spirituality sú, bude témou prednášok, diskusií, modlitieb výzva skúmať, ako žiť každodennú svätosť v troch povolaniach: kňazskom, zasvätenom a laickom, ktoré sú v saleziánskej rodine bohato zastúpené.

2019 01 10 dssr

„Prežijeme tieto dni v tieni Márie Pomocnice a jej svätyne na Valdoccu; odtiaľto vzišla úcta k Panne Pomocnici do celého sveta,“ povedal don Eusebio Muñoz, delegát hlavného predstaveného pre saleziánsku rodinu.

Počas rôznych prednášok a tém bude program sledovať svätosť v škole dona Bosca, s citlivosťou na tipické saleziánske črty svätosti, aby sa tak ponúkla každému členovi saleziánskej rodiny možnosť žiť sväto vo svojej každodennosti, jednoducho venujúc sa svojmu poslaniu.

Dni spirituality saleziánskej rodiny vyvrcholia v nedeľu 13. januára záverečnou svätou omšou s desiatym nástupcom dona Bosca.

Podujatie možno sledovať na webstránke http://salesianfamilydays.com a živé prenosy hlavných bodov programu aj na Facebook-u agentúry ANS https://www.facebook.com/agenziaans/ .

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.