Dni spirituality saleziánskej rodiny v Turíne

(ANS, Turín, 21. januára 2020 ) – Ako uviesť Heslo 2020 „Dobrí kresťania a čestní občania“, alebo aj inak „politiku Otčenáša“ do praktického života. Tomuto sa venovalo vyše 350 účastníkov zo 43 krajín na Dňoch spirituality saleziánskej rodiny v Turíne (https://salesianfamilydays.com/#top), od štvrtka 16. do nedele 20. januára. Prítomný bol hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime s takmer všetkými svojimi radcami.

„Tu na Valdoccu všetko hovorí o Pánovi, o Pomocnici a o donovi Boscovi. Jedna vec je istá: v saleziánskej rodine máme jeden veľmi vzácny prostriedok. Táto tradícia pochádza od dona Bosca a dnes je univerzálnym posolstvom pre saleziánsku rodinu po celom svete. Všade, kam sme prišli, vo všetkých saleziánskych dielach v rozličných krajinách vždy sa nachádza Heslo daného roka. Chcem povedať, že je to naozaj pomôcka pre pokračovanie v našom spoločnom poslaní,“ povedal don Artime pri otvorení už 38. ročníka tohto podujatia.

Fotogalérie: 1. deň ¦  2. deň ¦ 3. deň ¦ 4. deň

O prepojení tohtoročného Hesla s aktuálnym občianskym kontextom sveta hovoril v druhý deň stretnutia Mons. Sebastián Taltavull, biskup španielskej Malorky. Popoludní so svedectvami vystúpili dvaja mladí zo Sýrie – Cesar Ward z Aleppa a Sally Abou Jamra z Damasku, sprevádzal ich salezián don Pierre Jabolyan.

Okrem predstavenia Hesla a rôznych svedectiev, ako i modlitbovej vigílie či prehliadky Turína, nechýbala ani práca v malých skupinách. Účastníci boli rozdelení do 23 jazykových skupín. Z práce skupín vzišli ako výsledok prvky potrebné ku spoločnému prežívaniu „politiky Otčenáša“: nachádzať správnu rovnováhu medzi spiritualitou a prácou, medzi dobrým kresťanom a čestným občanom; dávať konkrétne odpovede na aktuálne potreby mladých; dávať ako veriaci vierohodné svedectvo; pracovať v jednote v komunitách i v zložkách saleziánskej rodiny.

Don Ángel Fernández Artime, desiaty nástupca dona Bosca, v nedeľu 20. januára na záver Dní spirituality ponúkol všetkým tri zhrňujúce body: 1. Naďalej rásť ako rodina dona Bosca; 2. uvádzať do praxe v rôznych okolnostiach a vlastným charakteristickým štýlom „politiku Otčenáša“ a  3. dávať poznať dobro, ktoré sa robí.

Podľa ANS rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.