Do Bratislavy prišiel hlavný predstavený, zvony na Miletičovej vyzváňali dvadsať minút

(Bratislava, 4. novembra 2016) – Na Slovensko dnes predpoludním pricestoval na päťdňovú návštevu hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. Sprevádza ho jeho osobný sekretár don Horacio Lopez.

Na letisku vo Viedni ho privítal provinciál don Jozef Ižold a pozdravil ho aj rakúsky provinciál don Petrus Obermüller. Ako prvá mala možnosť osobne sa zoznámiť s desiatym nástupcom dona Bosca provinciálna a miestna komunita na Miletičovej. Saleziáni spolu so zamestnancami provincialátu a niekoľkými farníkmi čakali vzácneho hosťa pred kostolom Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Hlavný predstavený dorazil niekoľko minút pred dvanástou hodinou. Slávnostnú chvíľu podčiarklo aj zvonenie kostolných zvonov, ktoré oznamovali jeho príchod už 20 minút vopred. Potom, ako dona Ángela privítal direktor komunity František Kubovič, osobne sa s každým zvítal podaním ruky.

„Ide z neho neuveriteľný pokoj, bol to krásny okamih a teším sa z toho, zajtra v Žiline si s ním urobím selfie,“ povedala o svojom stretnutí s hlavným predstaveným Kristína Zelná, spoluorganizátorka mládežníckeho programu, ktorý prebehne v Žiline.

Don Artime počas neformálneho obeda s miestnou komunitou spoznal aj jedného z najstarších slovenských saleziánov Milana Stanislava Ďuricu. Po obede mu direktor don Kubovič odovzdal taliansku verziu bulletinu o nedávno zosnulom významnom saleziánovi donovi Ernestovi Macákovi. Aj to je jeden zo spôsobov, akým chcú saleziáni predstaviť život slovenskej provincie svojmu hlavnému predstavenému.

V druhej polovici svojho prvého dňa na Slovensku sa don Artime stretne s provinciálnou radou a večer sa pomodlí pri relikviách Božieho služobníka dona Titusa Zemana, vo Vajnoroch.

mk, rhsdb

Foto: Terézia Liptáková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.