Do košickej saleziánskej komunity pribudli noví kandidáti

(Košice, 13. septembra 2016) – Na sviatok Narodenia Panny Márie prijala saleziánska komunita v Košiciach na Kalvárii štyroch nových kandidátov. Nasledujúci rok budú hlbšie uvažovať a v realite života preverovať svoje povolanie k saleziánskemu životu. Sú nimi traja Slováci (Daniel Kall, Martin Vanek, Ondrej Verbovský) a jeden Rus (Nikolaj Čirkov).

Provinciál saleziánov don Jozef Ižold SDB prijal kandidátov počas modlitby vešpier a odovzdal im formačný program na celý rok. Zdôraznil im, aby vstupovali do hĺbky svojho srdca a tam hľadali odpovede na Božiu vôľu. Pozornosť upriamil aj na Pannu Máriu, dokonalý príklad plnenia Božej vôle v úplnej odovzdanosti. Kandidáti boli zároveň predstavení aj miestnym veriacim.

Pavol Drška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.