Do prednoviciátu nastúpili noví kandidáti

(Košice, 13. septembra 2017) – V kostole Sedembolestnej Panny Márie na košickej Kalvárii boli 13. septembra stredisku predstavení a do prednoviciátu prijatí noví kandidáti. Udialo sa tak na večernej svätej omši. Šesticu kandidátov uviedol kalvársky direktor don Pavol Drška a prijímal provinciálny vikár don Peter Bučány. Kandidátov povzbudil k dôvere voči formátorom a k odhodlanosti obetovať celý rok formačnému projektu prednoviciátu, ktorý im oficiálne odovzdal. Táto skupina kandidátov je osobitá jednak vekovým rozptylom (medzi najmladším a najstarším je až dvanásťročný rozdiel) a tiež rovnomerným zastúpením v rámci Slovenska – Jakub Gubáni z Báhoňa, Jakub Ivančík z Kaplnej, dvaja Žilinčania – Michal Privarčák a Rastislav Svitek a dvaja Prešovčania – Matej Ivanič a Štefan Timko.

Pavol Drška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.