Do prednoviciátu nastúpili traja noví kandidáti

(Košice, 26. septembra 2018) – V kostole Sedembolestnej Panny Márie v saleziánskom stredisku na košickej Kalvárii boli 9. septembra prijatí do prednoviciátu noví kandidáti. Trojicu mladých mužov najprv krátko predstavil direktor strediska don Pavol Drška a osobne prijal provinciál don Jozef Ižold.

Tohtoročná skupina je zaujímavá tým, že je medzi nimi minimálny vekový rozdiel, ktorý predstavuje jeden rok a pochádzajú z toho istého mesta a tým je Prešov. Dokonca sú odchovancami toho istého saleziánskeho strediska. Novými kandidátmi sú Peter Gábor, Matej Ivanič a Marcel Potočňák.

Informoval: Pavol Drška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.