Do saleziánskej rodiny pribudli desiati saleziáni spolupracovníci

(Michalovce, Prešov, 15. decembra 2022) – Po siedmich rokoch od posledných prísľubov prijalo michalovské stredisko saleziánov spolupracovníkov dvoch nových členov. V prešove rozšírili ich rady až ôsmi ašpiranti.

V sobotu, 3. decembra, sa michalovskí saleziáni spolupracovníci stretli na konferencii miestneho strediska. Jej obsahom bolo zhodnotenie uplynulého roka a predstavenie Hesla na rok 2023. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime v ňom vyzdvihuje dôležitosť laikov v saleziánskych dielach a ich miesto a úlohu v budovaní jednoty spoločenstva.

Nosnou udalosťou dňa boli prísľuby ašpirantov Michala Kobana a Kristiána Šiketa, ktorí sa po dvoch rokoch svojej formácie rozhodli spečatiť rozhodnutie pre saleziánske laické povolanie. Pod vedením formátoriek a pod sprevádzaním dona Petra Hraboveckého získavali poznatky zo saleziánskej spirituality a aj sami sa delili o svoje skúsenosti z dlhodobého pôsobenia v stredisku.

Cez stretnutia s členmi miestneho strediska spolupracovníkov a účasťou na duchovných obnovách sa postupne začleňovali do spoločenstva, do ktorého slávnostným prísľubom vstúpili. Do združenia ich prijal zástupca provinciálnej rady Peter Harčár a odovzdal im Projekt apoštolského života. Tieto pravidlá sa ašpiranti svojím prísľubom zaviazali napĺňať.

Na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, 8. decembra, v kostole sv. Jána Bosca v Prešove zložili pri slávnostnej svätej omši osobné prísľuby a boli prijatí do Združenia saleziánov spolupracovníkov ôsmi noví členovia.

Prešovské stredisko saleziánov spolupracovníkov bolo pre veľký počet členov v minulosti rozdelené do dvoch skupín na stredisko Sever a stredisko Juh. K stredisku Sever boli pričlenení manželia Eliášoví z Lipoviec, manželia Jurkoví a Potočňákoví z Prešova. K stredisku Juh sa pripojili Agáta Berková z Prešova a Martin Šima z Teriakoviec.

Slávnostnú sv. omšu celebroval don Ondrej Puček a koncelebrantom bol don Milan Ficík. V homílii kňaz povzbudil nových členov: „Nebojte sa novej úlohy, ktorá vás čaká, a to šíriť katolíckeho ducha tam, kde vás Pán postaví.“

Zdroj: sdbmi.sk, Jakub Halčák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.