Do večnosti nás predišiel salezián misionár don Štefan Dubovský

(Austrália/Clayton, 1. augusta 2023) – Don Dubovský sa narodil 11. marca 1930 v Radošovciach na Slovensku. Dňa 1. augusta 1947 vstúpil do saleziánskeho noviciátu v Hronskom Beňadiku a 16. augusta 1948 zložil svoju prvú rehoľnú profesiu do rúk dona Bokora. Následne po filozofických štúdiách a dramatickom úteku cez rieku Moravu do Talianska zložil 14. augusta 1955 večné sľuby. Dona Štefana potom poslali do Melchet Courtu vo Veľkej Británii, kde v rokoch 1955 až 1959 absolvoval teologické štúdiá.

Po kňazskej vysviacke 5. júla 1959 bol don Dubovský poslaný ako misionár do Glenorchy v Tasmánii v Austrálii. Neplytval časom a nikdy nebol človekom, ktorý by zaháľal. Od svojho príchodu vyučoval na viacerých saleziánskych školách v celej provincii. Dlhé roky bol aj členom formačnej komunity v Lysterfielde. Po piatich rokoch misijnej služby na Samoe nastúpil v rokoch 1994 – 2000 na miesto pomocného farára v Katherine v Novom Južnom Írsku, aby slúžil potrebám domorodých komunít.

Počas celého svojho života v Austrálii mal don Štefan vrúcny vzťah k slovenským komunitám nachádzajúcim sa v rôznych mestách a napĺňal ich duchovné potreby podľa svojich možností a času. Ako skromný a veľmi inteligentný človek bol don Štefan vždy pripravený urobiť čokoľvek pre dobro druhých.

Don Štefan bol členom saleziánskej komunity v Chadstone až do svojho presťahovania do Zariadenia pre seniorov Corpus Christi v Claytone pred niekoľkými týždňami. V Corpus Christi sa tešil starostlivosti a pozornosti, až kým si ho dnes ráno vo veku 93 rokov nepovolal dobrý Pán.

Don Štefan bol 75 rokov bol zasväteným synom dona Bosca a 64 rokov oddaným misionárom Katolíckej cirkvi.

Odpočinutie večné daj otcovi Štefanovi, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech jeho duša odpočíva v pokoji, amen!

Rozhovor pri príležitosti 60. výročia kňazskej vysviacky.

Don Štefan Dubovský vľavo.

Informoval: William Matthews, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.