Do večnosti odišiel don Jozef Šebo (+ info o pohrebe)

(Trenčín, 6. júna 2021) – V raných hodinách 6. júna zomrel v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne vo veku 83 rokov života salezián kňaz don Jozef Šebo. V Saleziánskej spoločnosti prežil 57 rokov rehoľného a 51 rokov kňazského života. Svätá omša za zosnulého don Jozefa Šeba a pohrebné obrady budú dňa 10.6.2021  o 15:30 v Tesárskych Mlyňanoch.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

2021 06 06 zomrel-seboDon Jozef Šebo sa narodil 27. októbra 1937 v Tesárskych Mlyňanoch. Mal štyroch súrodencov. Matka sa modlila, aby jeden z jej synov bol kňazom. Na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave študoval matematiku a fyziku. Tesne pred štátnicami ho vedenie školy na príkaz Štátnej bezpečnosti vylúčilo zo školy, pretože jeho otec, ako riaditeľ základnej školy, nechcel spolupracovať s tajnou bezpečnosťou pri udávaní spoluobčanov z dediny. Štátnice mohol urobiť až po piatich rokoch. Medzi tým pracoval ako robotník v závode na výrobu akumulátorov. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pracoval ako skladník. Jeho bývalý spolužiak z vysokej školy, salezián Bohuš Mošať, ho informoval o tajnej možnosti formácie ku kňazstvu. Ako 25-ročný bol prijatý do tajnej prípravy pred noviciátom a 8. decembra 1962 začal saleziánsky noviciát. Prvé sľuby zložil tajne 1. marca 1964. V tom roku od 1. septembra začal vyučovať na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou, ako profesor matematiky a fyziky. Z dôvodu praktizovania viery ho po siedmich rokoch prepustili. Odišiel do Zvolena, kde tri roky pracoval ako vychovávateľ učňov v Okresnom stavebnom podniku. Keď mu Štátna bezpečnosť znovu začala robiť ťažkosti pre náboženstvo, odišiel v roku 1974 pracovať na päť rokov k Štátnym lesom ako drevorubač, čo vzhľadom na apoštolát bolo veľmi výhodné zamestnanie, nakoľko mu stačilo odpracovať len 100 dní do roka.

V roku 1979 ho provinciál Andrej Dermek ustanovil za direktora mladých spolubratov v Bratislave; tam sa aj zamestnal ako odborný pracovník v Československom metrologickom ústave. Po troch rokoch ho provinciál poslal za direktora spolubratov na východnom Slovensku, so sídlom v Košiciach. Zamestnal sa ako poštár. Po páde komunizmu ho provinciál don Jozef Kaiser ustanovil za oficiálneho direktora saleziánov v Michalovciach, aby vymohol zhabaný saleziánsky ústav a s komunitou začal oficiálny saleziánsky komunitný život a apoštolát. Tu sa pričinil aj o vybudovanie nového saleziánskeho domu na bývanie komunity.

V roku 1996 sa stal direktorom v Bratislave, v novo otvorenom stredisku na Mamateyovej. Od roku 1998 bol tri roky farárom v Jablonici a v Osuskom. Po skončení služby v Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze bol zaradený do komunity v Banskej Bystrici-Sásovej, v roku 2007 sa stal na vyše roka, na žiadosť biskupa Rudolfa Baláža, dekanom a farárom v Partizánskom. Zo zdravotných dôvodov však musel túto službu ukončiť. Požiadal provinciála, aby ho na odpočinok dal do Saleziánskeho domu v Hodoch, kde prežil svoje ostatné roky života. Z dôvodu potrebnej odbornej starostlivosti ho pred niekoľkými týždňami prijali do Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Tam odišiel do večnosti v nedeľu 6. júna 2021 v ranných hodinách, vo veku 83 rokov života.

Spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.