Dobrovoľníci odchádzajú na misie. Provinciál im odovzdal misijné kríže

V nedeľu 23. júna sa v Žiline uskutočnilo slávnostné odovzdávanie misijných krížov trom saleziánskym misijným dobrovoľníkom, ktorí už toto leto vycestujú do Afriky, na miesta svojej misijnej služby.

Svätej omši predsedal otec provinciál don Peter Timko spoločne so saleziánmi zodpovednými za prípravu mladých misijných dobrovoľníkov. Všetkých prítomných pozval zanechať strach a s odvahou žiť našu každodennosť na miestach, kde sa nachádzame.

Nedeľné popoludnie spríjemnilo posedenie v priestoroch saleziánskeho oratória s rodinami a bývalými saleziánskymi misijnými dobrovoľníkmi.

Z nových dobrovoľníkov máme veľkú radosť a prajeme im veľa síl do ich ročnej služby. Ak máte záujem ich podporiť, môžete tak urobiť modlitbou alebo finančne.

Informovala: Petronela Hnatová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.