Dobrovoľníci zo Salezka pomáhajú osamelým seniorom

(Banská Bystrica, 19. marca 2020) – "Pomôžme osamelým seniorom v Banskej Bystrici" je iniciatíva, s ktorou prichádza mesto Banská Bystrica na pomoc ľuďom vo veku 65 rokov a viac, slabým, imobilným, osamelým a ľuďom odkázaným na pomoc druhých v čase krízy spôsobenej šírením koronavírusu.

Mesto v spolupráci s Červeným krížom, územným spolkom Banská Bystrica, saleziánmi zo Sásovej a skautmi doposiaľ zabezpečovalo distribúciu rúšok, ku ktorým postupne pribudla aj spolupráca doručovania liekov a nákupov potravín. „V Sásovej využijeme služby saleziánov. Postarajú sa o to, aby zabezpečili najmä požiadavky nákupu potravín adresované z Rudlovej-Sásovej,“ informovala na portáli banskabystrica.sk Zdenka Marhefková, hovorkyňa primátora mesta.

Dobrovoľníci zo saleziánskeho strediska, ako aj všetci ostatní dobrovoľníci, ktorí sa starajú o rozvoz potravín na základe prijatých podnetov, sú vybavení ochrannými rúškami a rukavicami.

Osamelí seniori v Banskej Bystrici sa môžu obrátiť na e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777.

Zdroj: www.banskabystrica.skFoto: www.facebook.com/salezianibb/

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.