Dobrovoľníčky dona Bosca majú novú hlavnú zodpovednú

(Rím, 30. júla 2019) – V poradí ôsme generálne zhromaždenie Sekulárneho inštitútu Dobrovoľníčok dona Bosca (VDB) sa konalo od 18. júla v Ríme. Generálne zhromaždenie sa venovalo téme „Dnešné poslanie VDB“. Spolu 84 členiek zhromaždených v Ríme z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Európy, volilo aj novú hlavnú zodpovednú a jej radu.

Dobrovoľníčky dona Bosca pôsobia v 60 krajinách sveta, inštitút má asi 1200 členiek rozdelených v 27 regiónoch. Svoje zasvätenie sa Bohu cez sľuby poslušnosti, chudoby a čistoty prežívajú v bežnom svete, nežijú v komunitách, spravidla sa stretajú v tzv. „skupine“ (182 skupín v celom svete) raz alebo dvakrát mesačne. K ich charakteristike patrí tzv. rezervovanosť, že v bežnom živote o svojom zasvätení nedávajú nič vedieť. Doterajšia hlavná zodpovedná charakterizovala život inštitútu slovami: „Chcem, aby dobrý Boh urobil zo mňa a zo všetkých mojich sestier žijúce bohostánky v tomto svete.“

V piatok 26. júla generálne zhromaždenie zvolilo novú hlavnú zodpovednú, ktorou sa stala doterajšia členka hlavnej rady zodpovedná za región východnej Európy, za Filipíny a anglicky hovoriace skupiny členiek. Zvolené boli aj ďalšie členky hlavnej rady.

Inštitút VDB založil tretí nástupca dona Bosca blahoslavený Filip Rinaldi, v roku 1917 v Turíne.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.