Dobrovoľníčky dona Bosca tento víkend v Turíne ďakujú za sto rokov existencie

(Rím, Taliansko, 19. mája 2017) – 20. máj 2017 bude dňom osláv pre celú saleziánsku rodinu: inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca (VDB) oslávi sto rokov od svojho založenia. Dobrovoľníčky, ktoré založil don Filip Rinaldi v roku 1917 v Turíne, majú dnes okolo 1200 členiek a sú prítomné v 58 krajinách sveta.

Táto zložka saleziánskej rodiny má svoj pôvod v túžbe troch žien, ktoré chceli byť ako Dcéry Márie Pomocnice, no žiť a slúžiť vo svojom vlastnom prostredí: v práci, v rodine, v spoločnosti… Hľadali spôsob, akým môžu žiť saleziánsku charizmu, po ktorej túžil aj don Bosco.

VDB sú ženy zasvätené Bohu podľa evanjeliových rád, byť prorockými znakmi v srdci sveta, v saleziánskom duchu. Sú sekulárne i zasvätené: dvojakosť, ktorá im umožňuje pracovať a svedčiť na obyčajných miestach a aktivitách so slobodným srdcom a zapáleným pre Boha a svet. Hoci skladajú sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti, nežijú v komunitách a nezakladajú vlastné diela.

Sú aktívne prítomné v najrôznejších prostrediach a hľadajú, ako uchopiť a povzbudiť znaky dobra v spoločnosti. Sú otvorené dialógu a počúvaniu, pozorné k posledným a najutláčanejším, obzvlášť mladým ľuďom a ich potrebám a snahám. Kreatívne a skromne pracujú, snažia sa byť "kvasom a soľou", kdekoľvek sú.

Prostredníctvom svojho členstva v inštitúte sa VDB stávajú členkami saleziánskej rodiny a žijú saleziánsku charizmu prostredníctvom svojho apoštolátu s mladými, zvlášť núdznymi, napĺňajú svoju misiu inšpirovanú láskou k Ježišovi a dôverou v Máriu.

2017 05 19 vdb100 bazilika

Bazilika Panny Márie Pomocnice v Turíne

Od 19. do 21. mája sa na Valdoccu v Turíne, v Bazilike Márie Pomocnice kresťanov, uskutočnia oslavy v prítomnosti zástupcov 31 zložiek, ktoré sú súčasťou veľkej saleziánskej rodiny.Oslava storočnice VDB bude špeciálnou príležitosťou pre inštitút ďakovať Bohu za dar tohto povolania, ktoré je inšpirované Duchom Svätým.

Oslavy VDB, ktoré sú siedmou zložkou saleziánskej rodiny, sa začnú dnes večer. Tri dni osláv sa uskutočnia na Valdoccu, duchovnom centre celej saleziánskej rodiny.

V nedeľu sa na tému "Spolu ako saleziánska rodina" prihovorí hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, generálna matka saleziánok Yvonne Reungoat, svetová koordinátorka saleziánov spolupracovníkov Noemi Bertolová, svetová prezidentka exallievok FMA Maria Maghiniová a svetový delegát Dobrovoľníkov s donom Boscom. Nedeľnú svätú omšu bude sláviť don Artime, ktorý poobede odprezentuje aj svoj "List pre VDB".

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.