Dobrovoľníčky dona Bosca ukončili Generálnu kapitulu

(Rím, Taliansko, 19. augusta 2013) – Poslednú júlovú nedeľu uzavreli Dobrovoľníčky dona Bosca (VDB) svoju siedmu Generálnu kapitulu, na ktorej znovu zvolili predchádzajúcu hlavnú zodpovednú inštitútu a začínajú s obnoveným entuziazmom pre viac povolaní, formáciu, apoštolské ovocie a sociálnu komunikáciu.

Tento sekulárny inštitút, ktorý založil blahoslavený Filip Rinaldi, je prítomný vo v 53 krajinách v Európe i regióne Východnej Ázie a Oceánie. Žijú sľuby, no zotrvávajú v bežnom dennom i pracovnom živote, zostávajú so svojimi rodičmi, rodinou, alebo žijú osamote.

VDB sú súčasťou saleziánskej rodiny vďaka silnému saleziánskemu spriazneniu ich zakladateľa. Hoci majú vlastnú vnútornú organizáciu, počas pravidelných mesačných stretnutí, duchovných obnov a pri duchovnom sprevádzaní spolupracujú so saleziánmi. VDB vytvárajú saleziánskeho ducha všade tam, kam idú: do práce, v dobrovoľníckej službe, na misiách alebo v miestnej službe vo farnosti. Ich životy ovplyvnili mnohých ďalších, aj keď sa nepredstavujú či neprezentujú ako VDB. Nemusia nutne pracovať v saleziánskej inštitúcii ani v škole. Jednoducho žijú svoje zasvätenie vo svete.

Hlavný predstavený, don Pascual Chávez, ktorý s nimi slávil otváraciu svätú omšu Generálnej rady, vždy povzbudzoval vzájomnú spoluprácu a úctu, ktorú by sme mali mať voči rozličným vetvám saleziánskej rodiny, rešpektujúc ich charizmu a podporovať ich povolania. Don Bosco túžil po veľkej skupine ľudí s rozličným zázemím, ktorí by spolupracovali so zápalom pre duše a pre dobro mladých, zvlášť tých, ktorí sú v núdzi.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.