Dobrovoľník z Azerbajdžanu späť na Slovensku

(Azerbajdžan, 14. novembra 2014) – Po ročnom pobyte v Azerbajdžane sa v auguste vrátil Martin Vanek z Európskej dobrovoľníckej služby späť na Slovensko. Svoju dobrovoľnícku službu vykonával v azerbajdžanskom mládežníckom centre Maryam, ktoré je v správe Saleziánov dona Bosca v Baku.

Pomocou neformálneho vzdelávania prostredníctvom športových aktivít viedol Martin deti a mladých z domácej komunity spolupráci, dochvíľnosti, zodpovednosti, stanoveniu cieľov a ich postupnému dosahovaniu. Zároveň deti učil základným návykom zdravého životného štýlu. Vďaka diskusiám na konverzačných hodinách anglického jazyka sa mu podarilo zvýšiť úroveň vzdelania svojich študentov a tým aj ich možnosť nájsť si zamestnanie. Projekt vyvrcholil zorganizovaním futbalového turnaja.

Prvé dojmy po príchode domov zhrnul takto: „Svoju ročnú skúsenosť hodnotím veľmi pozitívne, pretože som sa mohol zdokonaliť v cudzích jazykoch, spoznať inú kultúru a veľa nových ľudí s výrazne odlišnou mentalitou.“ „Každému mladému človeku by som prial takúto skúsenosť, aby sa mohol učiť od iných ľudí a sám dával to najlepšie zo seba a bol súčasťou pri šírení dobra,“ dodáva na záver.

Zdroj: Savio o.z.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.