Dom Don Bosco, saleziánsky pavilón z milánskeho Expa, budú využívať saleziáni na Ukrajine

(Vynnyky, Ukrajina, 13. júla 2017) – Dom Don Bosco ožíva opäť na Ukrajine. Dva roky po ukončení milánskeho Expa sa pavilón, ktorý počas šiestich mesiacov hlavnej výstavy privítal mnoho mladých návštevníkov, už nachádza na predmestí Ľvova.

Na otvorení v nedeľu 2. júla sa zúčastnil primátor mesta Volodimir Kvurt, ukrajinský provinciál Karol Maník SDB, delegát hlavného predstaveného pre Expo Miláno 2015 Claudio Belfiore SDB, mnoho saleziánov a detí, mladých a rodín, ktorí sa všetci zišli, aby vyjadrili vďačnosť za cenný dar mladým a mestu. Po liturgii v byzantskom obrade nasledovali hry, pokračovalo sa zábavou až do večera.

2017 07 13 ANS Ukrajina 2

Komunita, ktorá chce naplno využiť štruktúru a ponúknuť viac príležitostí pre mladých, už začala pripravovať dve športové ihriská a položila základy konštrukcie budovy priľahlej k Domu Don Bosco, ktorá bude z časti využitá ako šatne so sprchami a z časti ako triedy pre odborné vzdelávanie.

Na nápad preniesť Dom Don Bosco do Vynnyky upozornil Dr. Ercole Lucchini, podporovateľ a výkonný riaditeľ projektu, ktorý v júli 2014 vyslovil želanie: "Od dona Bosca som dostal tak veľa, preto pri príležitosti roku osláv dvojstoročnice jeho narodenia (2015) nemôže chýbať jeho prítomnosť na Expe. Ako odchovanec saleziánskej školy som chcel a podporil tento projekt ako vyjadrenie vďaky donovi Boscovi, tiež pretože dnešný svet potrebuje výchovu a mladých ľudí, ak chce mať energiu pre život."

2017 07 13 ANS Ukrajina 3

Návštevníkov, ktorí sa prešli cez Dom Don Bosco na Expe vítali mladí ľudia, ktorí im vysvetľovali, že pavilón je na výstave dočasne, len na šesť mesiacov, a že čaká na odvoz na Ukrajinu, aby mohol byť tým, na čo bol určený: miestom pre stretnutie a vzdelávanie mladých ľudí.

"Vidieť Dom Don Bosco opäť stáť, obklopený mladými ľuďmi a deťmi bolo veľmi emocionálne, ako znova sa narodiť! Keď sme prijali rozhodnutie, že postavíme pavilón, boli sme vo svete snov… a teraz vo Vynnyky sa to, o čom sme snívali, stalo skutočnosťou," povedal don Belfiore.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.