Domka má novú tvár! Vo funkcii predsedu je salezián

(Liptovská Osada, 30. marca 2017) – Aktuálnou tvárou celoslovenského združenia saleziánskej mládeže je Ján Holubčík SDB, ktorý vystriedal vo funkcii Lýdiu Ondrejkovovú po piatich rokoch jej účinkovania. Domka tak získala čisto mužské vedenie. Od januára šéfuje sekretariátu riaditeľ Andrej Skala, niekdajší zamestnanec na pozícii vzdelávanie. Domku podľa ich slov čakajú veľké veci!

Posledný marcový víkend sa stretli zástupcovia všetkých stredísk Domky – Zduženia saleziánskej mládeže na Liptove, v ubytovacom zariadení Škutovky. Spoločne sa zamýšľali nad nasledujúcim rokom, celoslovenskými projektmi jednotlivých stredísk a sekretariátu i návrhom zmeny stanov.

Okrem schvaľovania úprav a finančných príspevkov sa tento rok delegáti nevyhli voľbám do orgánov. S predsedníctvom sa rozlúčili dvaja členovia Martin Královič a Jozef Taliga, ktorým patrí veľká vďaka za doterajšiu službu. Valné zhromaždenie hneď doplnilo na miesta v predsedníctve Teréziu Liptákovú z Bratislavy a Michala Jackoviča z Prešova. Andrej Leitner svoje miesto v predsedníctve obhájil a zostáva tak naďalej jeho členom.

Kontrolná komisia privítala do svojho tímu nové sily, domkárov Luciu Hallonovú z Bratislavy a Pavla Makaru z Prešova, ktorý s členkami komisie spolupracoval tri roky ako účtovník na sekretariáte združenia.

Zhodou všetkých prítomných hlasov zvolili delegáti nového predsedu na nasledujúce tri roky. Vo funkcii štatutára organizácie je od 25. marca salezián Ján Holubčík. „Domka sa snaží šíriť dobro, ktoré má potenciál a je to veľká vec. Vnímame, že dobre fungujú aj strediská bez saleziánskej prítomnosti, čo povzbudzuje a dáva pocit, že naša činnosť má zmysel. Zároveň je dôležité, že chceme pokračovať v tom, čo tu bolo pred nami. Chceme spolupracovať so všetkými zložkami saleziánskej rodiny na Slovensku a otvárame sa aj spolupráci s ostatnými mládežníckymi organizáciami. V pastoračnom tíme spolupracujeme so sestrami Inštitútu dcér Márie Pomocnice (FMA) a ako sekretariát chceme naďalej poskytovať odborný servis strediskám,“ uviedol novozvolený predseda. Zároveň poukázal na vďačnosť za solidaritu medzi strediskami Domky v rámci Fondu solidarity, do ktorého prispelo na pomoc dvom strediskám až sedem ďalších.

Tandem vo vedení dopĺňa rodený Trnavčan Andrej Skala, ktorý pôsobil na sekretariáte v školskom roku 2015/16. Na pozícii riaditeľa je od januára tohto roku a s aktívnymi dobrovoľníkmi v Domke má už viaceré plány. „Nové vedenie sa nesnaží o veľké zmeny. Pokračujeme v zaužívaných aktivitách a činnostiach nielen sekretariátu, ale Domky, ako takej. Máme však už zopár návrhov na zlepšenie, ktoré sa týkajú najmä angažovania starších mladých dobrovoľníkov na celoslovenskej úrovni,“ uzavrel riaditeľ.

Valné zhromaždenie Domky 2017 prinieslo viaceré zmeny. V nasledujúcom období sa ukáže aké možnosti a príležitosti prinesú združeniu a jeho členom na celom Slovensku.

Kristína ZelnáFoto: Natália Čukanová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.