Domkári a spolupracovníci vo Zvolene tiež oslávili dona Bosca

Posledný januárový piatok žilo aj zvolenské stredisko saleziánskym duchom. I napriek tomu, že farnosť je dominikánska, don Bosco má v nej svoje miesto – nachádza sa tu stredisko Domky a pôsobia tu saleziáni spolupracovníci.

Slávnosť sa začala sviatočnou svätou omšou, ktorú sprevádzal detský spevácky zbor Západniarik a celebroval direktor z Banskej Bystrice, don Róbert Benko SDB. Mladí zo zvolenského strediska počas omše priniesli obetné dary, ktoré charakterizovali činnosť strediska.

2014 02 06 Zvolen1

Po svätej omši sa saleziáni spolupracovníci i domkári stretli na agapé, kde bol priestor pre rozhovory ale aj biliard, ktorému prišli na chuť najmä mladí chalani. „Don Benko s nami strávil celý tento slávnostný večer, i napriek oslave vo svojej vlastnej komunite, za čo mu patrí úprimná vďaka. Jeho slová a prítomnosť boli povzbudením pre domkárov ako aj pre saleziánov spolupracovníkov,“ povedal domkár Štefan Moravčík.

2014 02 06 Zvolen2

Informoval: Štefan MoravčíkFoto: Marek Červienka, Dominik Brusák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.