Don Artime: Don Bosco – Génius, ktorý rozdával mladým šťastie

(Rím, 25. januára 2021) – Prinášame príhovor hlavného predstaveného z Bollettino Salesiano (číslo január 2021).

Urobme z každého výchovného priestoru, z každého saleziánskeho domu, z každého osobného stretnutia dôvod, aby sme odovzdávali posolstvo, že život je krásny, že je darom Boha, ktorý miluje život a že ho teda treba prežívať ako sviatok aj počas ponurých dní.

Moji drahí priatelia a čitatelia mesačníka Il Bollettino Salesiano, opäť sa stretávame na stránkach tohto časopisu, ktorý tak miloval sám don Bosco, ktorý ho založil v roku 1877, pred 144 rokmi, a ktorý je dnes prítomný vo viac ako sto krajinách, preložený do rôznych jazykov.

Toto prvé januárové číslo sa prekrýva s veľkou celosvetovou oslavou sviatku dona Bosca (31. januára). A je tu ešte jedna vec: V tomto roku 2021 si pripomíname sté výročie úmrtia jeho druhého nástupcu dona Pavla Alberu, ktorý bol pre dona Bosca Paľkom a ktorého Francúzi definovali ako „malého dona Bosca“. Práve on je ten chlapec na slávnej fotografii, kde don Bosco „pózuje“ s mnohými mladíkmi, ktorí sa tiesnia okolo jeho provizórnej spovednice. V tom čase museli ľudia pri fotografovaní zostať veľmi dlho nehybní. Don Bosco požiadal skupinu bohoslovcov a jednoduchých chovancov, aby pózovali pri spovedaní. Potreboval si vybrať jedného chovanca, ktorý si mal kľaknúť na kľačadlo a tváriť sa, ako keby sa spovedal. Rozhliadol sa okolo seba a s úsmevom zavolal: „Paľko, poď sem! Kľakni si a opri si svoje čelo o moje, tak sa nepohneme!“

Paľko Albera zostal dlho s čelom opretým o čelo dona Bosca. Výsledkom bolo čosi okúzľujúce. Don Bosco niečo vycítil a chcel, aby bol tento portrét vo verzii upravenej ceruzkou zavesený v jeho predsieni.Toto je náš don Bosco, schopný dať všetkým svojim chlapcom pocítiť, že sú milovaní, že sú skvelí, úžasní a že s každým má veľké plány, pretože sú to Božie plány.

V skutočnosti – a týmito slovami vyjadrím svoje silné presvedčenie – mal don Bosco veľkú schopnosť pomôcť svojim chlapcom prežívať život ako sviatok a vieru ako šťastie.

Zdá sa mi, že toto je veľký dar alebo jeden z veľkých darov dona Bosca. Neraz som nad tým premýšľal a snažil som sa čo najviac priblížiť k jeho srdcu, pulzujúcemu zdroju všetkého: don Bosco mal schopnosť urobiť z obyčajného každodenného života, ťažkého a únavného, plného hladu a smädu, dôvod žiť ako na oslave. A rovnako, ako sa to stávalo na jasnom nebi jeho duše, pomáhal chlapcom objaviť hlboké šťastie, ktoré spočíva v láske k Bohu a v skutočnosti, že on ich miluje. Povedzte, či to nie je dielo skutočného génia pedagogiky?

Keď som pred mnohými rokmi videl film „Život je krásny“ (La vita è bella), bol som hlboko zasiahnutý láskou toho otca a láskavou kreativitou, ktorú používal, aby jeho synček prežíval hrôzu koncentračného tábora ako dobrodružstvo, ako hru, ako začarovaný okamih neustálych prekvapení. Niekto by mohol namietať, že tento otec svojho syna klamal. Nie je to tak. Tento otec z lásky uplatnil takú nežnú genialitu, že jeho dieťa mohlo prežívať strašnú realitu tak, aby ho každodenná hrôza nezničila, aby úsmev a nádej nikdy nezmizli z jeho tváre a z jeho duše.

Don Bosco bol v tom majstrom. Jeho genialita spočívala v tom, že vedel nájsť šťastie a dôvod na nádej v maličkostiach, v pozornosti venovanej všetkým, v jednoduchých činoch, ktoré akoby sa strácali v bežnom každodennom živote, ale sú veľmi dôležité amajú veľkú hodnotu.

Ako povedal Dominik Savio jednému chlapcovi, ktorý práve prišiel: „Vedz, že pre nás tu svätosť spočíva v tom, že sme veľmi veselí.“ V záhrade dona Bosca dozrievalo ovocie Ducha, ktoré je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“, ako hovorí svätý Pavol (Gal 5, 22 – 23, pozn. prekl.).

A toto je vzácne dedičstvo, ktoré don Bosco zanechal svojim saleziánom a dcéram Márie Pomocnice, celej svojej saleziánskej rodine: dedičstvo, že sú mužmi a ženami, ktorí sa každý deň usilujú o dar sympatie, aby sa mohli stretávať s chlapcami a dievčatami, s veľmi konkrétnym a reálnym zmyslom pre stretnutie s každou osobou (aj tou najplachšou, tou, ktorá sa cíti menej kvalifikovaná a nadaná). Ženami a mužmi, vždy schopnými urobiť prvý krok, keď ide o zachytenie mladých, ktorí sa snažia ku každému pristupovať s úctou, s túžbou porozumieť a pomôcť, s radosťou byť medzi nimi, najmä medzi tými najnúdznejšími. Toto je saleziánska láskavosť: skutočná náklonnosť pedagógov, v ktorých je aj ľudské teplo, aj duchovná jemnosť. Kvôli tomu a ešte kvôli mnohým ďalším veciam sa každý chlapec v oratóriu dona Bosca cítil ako ten, ktorý je ním najviac milovaný, ako keby bol jediný.

Jedno dievča napísalo: „Takmer rok som bola animátorkou v oratóriu v istej veľmi problematickej štvrti, ale keď som bola so svojimi deckami, cítila som sa nesmierne šťastná, niekedy som ani nepoznala dôvod, ktorý, myslím si, si mi odovzdal ty prostredníctvom svojho srdca a svojich slov: ďakujem, don Bosco!“

To je dobrý dôvod na oslavu jeho sviatku v tomto novom roku, ktorý nasleduje po náročnom roku kvôli COVIDU-19 a jeho následkom. S dôverou veríme, že sa nám ho za niekoľko mesiacov podarí prekonať. Urobme z každého výchovného priestoru, z každého saleziánskeho domu, z každého osobného stretnutia dôvod, aby sme odovzdávali posolstvo, že život je krásny, že je darom Boha, a teda treba ho prežívať ako sviatok aj počas ponurých dní. Život plný svetla, ktorý spočíva v tom, že sa s dôverou zveríme Bohu života.

Prajem vám šťastný a požehnaný rok 2021, plný Božej radosti a milosti, a aby bol celý prežívaný pod materinským plášťom Márie Pomocnice. Majme svoje čelá pevne opreté o dona Bosca! „Tak sa nepohneme!“

Angel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.