Don Artime: Rok snov zhora

(Rím, 15. januára 2024) – Prinášame príhovor hlavného predstaveného z Bollettino Salesiano (január 2024).

Milí priatelia, nachádzame sa pred bránami nového roka 2024, roka skutočne výnimočného, pretože si pripomíname dvojsté výročie sna dona Bosca z deviatich rokov. Tento sen bol niečím oveľa viac ako len milou príhodou deväťročného chlapca; bolo to niečo ako videnie a predtucha toho, čo mal potom robiť počas svojho života.

Keď don Bosco o šesťdesiatdva rokov neskôr slávil svoju prvú a poslednú omšu v Bazilike Najsvätejšieho Srdca v Ríme, posvätenej dva dni predtým, viac ako pätnásťkrát sa rozplakal, pretože v rýchlom slede – ako vo filme – uvidel všetky scény svojho života a pochopil, že ho stále riadila Božia prozreteľnosť a najmä že ho viedla ruka Panny Márie Pomocnice – až do tej miery, že povedal: „Všetko urobila ona.“

Nový rok 1862

Táto spomienka ma privádza k uvažovaniu o Novom roku, ktorý bol v živote dona Bosca veľmi významný. Bol to 1. január 1862.

V Životopisných pamätiach sa píše, že don Bosco, ktorý bol chorý až do tohto prvého dňa nového roka, ohlásil, že má pre všetkých obyvateľov oratória, veľkých i malých, dôležitú správu. „Nedá sa opísať vzrušenie vyvolané prísľubom dona Bosca, ktoré medzičasom uchvátilo všetkých mladíkov. S akou netrpezlivosťou strávili noc z 31. decembra na 1. januára a celý nasledujúci deň! Ako dychtivo očakávali večer, aby si vypočuli, čo im povie ich dobrý otec!“ rozpráva don Lemoyne.

„Napokon po modlitbách mladíci v hlbokom tichu čakali na dona Bosca, ktorý vystúpil na kazateľnicu a prezradil tajomstvo týmito slovami: Strenna, novoročný darček, ktorý vám dávam, nie je môj. Čo by ste povedali na to, keby ku každému jednému z vás osobne pristúpila Panna Mária, aby vám čosi povedala? Keby si pre každého pripravila osobný lístok, aby mu ukázala, čo najviac potrebuje alebo čo ona od neho chce? No a presne tak to je. Panna Mária dáva každému novoročný darček!

Vidím, že niektorí sa budú pýtať: ‚Ako sa to stalo? Napísala tie lístky sama Panna Mária? Hovorila Panna Mária s donom Boscom osobne? Je don Bosco sekretárom Panny Márie?‘ Moja odpoveď je: Nepoviem vám nič viac, ako som vám už povedal. Tie lístky som napísal ja, ale ako sa to stalo, neviem povedať, a nech sa nikto nepokúša vypočúvať ma, pretože by ma tým dostal do rozpakov. Každý nech sa uspokojí s tým, že vie, že ten lístok pochádza od Panny Márie. Je to jedinečná vec! O túto milosť som prosil už niekoľko rokov a konečne som ju dostal. Preto každý z vás nech si túto správu váži, ako keby pochádzala z úst samotnej Panny Márie. Príďte teda do mojej izby a každému dám jeho vlastný lístok.“

Don Bosco to mohol povedať, pretože on sám ako deväťročný dostal od Panny Márie odkaz, ktorý poznačil priebeh celého jeho života.

Rozprávanie o tomto večere pokračuje: Vtedy saleziáni začali prichádzať do izby dona Bosca, aby si vyzdvihli svoj lístok. Mnohí aj prezradili, čo tam stálo. Na lístku s menom dona Bonettiho, ktorý písal každodennú kroniku, bolo napísané: Zvýš počet mojich synov. Tento dobrý kňaz zapísal odporúčanie do svojej kroniky a dodal: „Nuž, moja najdrahšia mama, dali ste mi takú cennú radu, dajte mi aj prostriedky na to, aby som ju uskutočnil, a dajte, aby som ten krásny počet skutočne zvýšil, ale aby som doň patril aj ja.“

Na lístku dona Ruu stálo: „Obracaj sa na mňa s dôverou v potrebách svojej duše.“

Od nasledujúceho rána sa mladíci hrnuli k dverám izby dona Bosca, aby dostali svoj lístok. Viem si ľahko predstaviť, ako sa don Bosco dokázal dostať k srdcu každého saleziána a každého chlapca v oratóriu – nie s výmyslom, ale s hlbokým presvedčením o tom, čo chce Panna Mária pre každého z nich. Zároveň to dokázal spraviť spôsobom, v ktorom bol don Bosco vždy skutočným majstrom a géniom – mám na mysli umenie osobného stretnutia, dialógu a pohľadu, ktorý zasahuje do hĺbky srdca.

Keď som to čítal, kládol som si otázku, či by sa to nemohlo stať aj nám. Poslali sme blahoprajné pohľadnice mnohým ľuďom. Ak by najsvätejšia Panna Mária poslala blahoprajnú pohľadnicu saleziánskej kongregácii a každému z nás – krásnej a veľkej saleziánskej rodine, rodine dona Bosca –, čo by napísala?

Kráčať ako don Bosco

Je to pekná predstava. Uisťujem vás, že v mojich predstavách je veľa krásnych vecí, o ktoré by nás Panna Mária mohla žiadať, či už osobne, alebo ako rodinu dona Bosca, ktorá vznikla preto, aby sprevádzala chlapcov a dievčatá tohto sveta – najmä tých najchudobnejších a najnúdznejších – v procese ich rastu, dozrievania a premeny…

Tajomstvo nového roka, ktoré v podstate rozvíja tajomstvo Vianoc, nám hovorí: „Nie si podmienený minulosťou. Už dnes môžeš začať úplne od začiatku, pretože je v tebe niečo nové. Vezmi do náručia božské Dieťa, ktoré ťa privádza do kontaktu so všetkým novým, čo je v tvojej duši dostupné, rýdze a neporušené. Začni znova od malých a od mladých. Dôveruj tomu novému v tebe! Každý deň je prvý deň.“

Možno by stačilo osvojiť si slová, ktoré Mária hovorí Jankovi Boscovi v jeho sne: „Tu je tvoje pole, tu máš pracovať. Buď pokorný, silný a statočný.“ Možno niekto čakal „duchovnejšiu“ radu, ale len ten, kto je pokorný, môže byť láskavý, pretože sa dokáže tešiť z prítomnosti iných. Pokora je bránou lásky k tým najmenším, bezbranným a zraneným životom.

Len ten, kto je pevný a silný, môže dnes napriek všetkému kráčať za Ježišom. Pretože my chceme vidieť väzňov ako slobodných a tých, čo boli utláčaní, ako zbavených útlaku, a chceme počuť to posolstvo, ktorému môžu chudobní ešte uveriť.

Je to počúvanie hlasu z horiaceho kra, ktorý nikdy nezhorí: „Rozbijem vaše reťaze a spôsobím, že budete kráčať so vztýčenou hlavou.“ Mária chce, aby saleziáni a celá jej rodina, krásna rodina dona Bosca všetkých čias, kráčala ako don Bosco. A z tohto dôvodu bude vždy najlepšou zárukou mať ju za skutočnú Učiteľku, ktorá je predovšetkým Matkou. Je to pre našu rodinu ozajstná milosť.

Takto to vyjadrovali hlavní predstavení počas celých našich dejín. Ako to urobil môj predchodca don Ziggiotti: „Veta ,Dám ti Učiteľku, pod vedením ktorej sa môžeš stať múdrym a bez ktorej sa každá múdrosť stáva hlúposťou‘ je prorocké slovo prvého sna, ktoré vyslovila tajomná postava, ,Syn tej, ktorú ťa tvoja matka naučila trikrát denne pozdraviť‘. Čiže to Ježiš dáva donovi Boscovi svoju Matku za Učiteľku a spoľahlivú Vodkyňu na ťažkej ceste celého jeho života. Ako môžeme dostatočne ďakovať za tento výnimočný dar, ktorý dalo nebo našej rodine?“

Želám každému z vás a vašim rodinám šťastný nový rok 2024 a všetko najlepšie. Nech je to pre nás všetkých pekný rok a rok pokoja pre toto stále tak veľmi trpiace ľudstvo.

Ángel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.