Don Artime ukončil návštevu štyroch poľských provincií

(Poľsko, 24. septembra 2014) – Hlavný predstavený strávil uplynulý týždeň na návšteve v Poľsku. Jeho pobyt začal v krakovskej provincii, kde strávil dva dni. Večer, 16. septembra, dorazil do provinciálneho domu provincie Západné Poľsko vo Vroclavi. Nasledujúci deň sa stretol so saleziánmi a provinciálnou radou. Pri tejto príležitosti zdôraznil saleziánsku identitu a štýl života a pozval spolubratov, aby mali tvár a srdce dona Bosca. 

V Kostole Krista Kráľa sa uskutočnila svätá omša pre všetkých mladých a členov saleziánskej rodiny. V homílii pozval všetkých prítomných k nasledovaniu príkladu a vernosti piatich Poznaňských mučeníkov. Na konci omše si niektorí saleziáni spolupracovníci obnovili svoje prísľuby a desiaty nástupca dona Bosca sa stretol s veriacimi a zhováral sa s prítomnými.

2014 09 24 ANS Polsko 1

18. septembra navštívil don Artime duchovné srdce Poľska – Čenstochovú, modlil sa v mariánskej svätyni a potom sa krátko stretol s mladými spolubratmi v noviciáte v Kopieci. 

Treťou časťou jeho cesty bola návšteva provincie sv. Stanislava Kostku vo Varšave 18.-19. septembra. Prvou dôležitou udalosťou bola svätá omša v Bazilike Božského srdca na sviatok svätého patróna provincie. 

Po omši sa hlavný predstavený stretol so spolubratmi a členmi saleziánskej rodiny pri priateľskom dialógu. Takto sa dozvedel niečo o situácii v provincii, ktorá zahŕňa dve krajiny, Poľsko a Bielorusko. Večer sa stretol s provinciálnou radou, vypočul si ich pohľad a tiež ich povzbudil. 

Don Ángel strávil nasledujúci deň, piatok 19. septembra, v Lodži, kde sa stretol so študentmi, učiteľským zborom a zamestnancami saleziánskych škôl, tiež so spolubratmi a členmi saleziánskej rodiny, ktorí prišli pri tejto príležitosti. Modlil sa so všetkými prítomnými, navštívil imatrikulácie prvého ročníka a zúčastnil sa vystúpenia orchestra saleziánskej hudobnej školy z Lutomierska.

2014 09 24 ANS Polsko 3

Poobede sa stretol s arcibiskupom Marekom Jędraszewskim, ktorý vyjadril úctu a vďačnosť za prácu, ktorú saleziáni robia v jeho diecéze. Neskôr hlavný predstavený navštívil Saleziánske misijné centrum vo Varšave, kde hovoril s veľkou pozornosťou najmä k dobrovoľníkom, pozývajúc ich k darovaniu svojho života druhým v každom kúte sveta. 

Od 19.-21. septembra navštívil hlavný predstavený provinciu sv. Adalberta v Pile. Večer, 19. septembra, sa zúčastnil deviateho zasadania Saleziánskeho mládežníckeho hnutia a saleziánskej rodiny v Štetíne. 

Nasledujúce ráno sa zúčastnil prednášky o histórii saleziánov v Poľsku a zapojil sa do debaty o donovi Boscovi a chudobných. Potom slávil svätú omšu s vyše 60 spolubratmi a pripomenul potrebu rozsievať všade Božie slovo. 

Poobede sa stretol s provinciálnou radou a saleziánmi z provincie, odpovedal na ich otázky a zdieľal s nimi svoju skúsenosť z 27. Generálnej kapituly a jeho reflexie na niektoré kapitulné témy. Na znak vďačnosti mu saleziáni z pilskej provincie venovali ikonu sv. Adalberta, svätého patróna provincie.

Večer strávil so saleziánskou rodinou a mladými zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia. Skončili oslavou ku cti dona Bosca, počas ktorej hlavný predstavený požehnal obraz svätca, ktorý bude putovať po saleziánskych domoch v provincii počas dvestoročnice.

V nedeľu don Ángel navštívil saleziánsku farnosť v Štetíne, kde slávil svätú omšu predtým, než odišiel do Ríma. Takto zakončil svoju návštevu Poľska. Počas jedného týždňa sa mu podarilo navštíviť všetky štyri poľské provincie.

2014 09 24 ANS Polsko 2

 ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.