Don Artime vyzýva saleziánsku rodinu ísť ďaleko, na periférie

(Rím, Taliansko, 31. marca 2014) – Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime zaslal celej saleziánskej rodine svoje prvé video posolstvo. Vyzýva v ňom všetky zložky, aby boli garantmi živosti a vitality saleziánskej charizmy, ktorá je putom celej rodiny. Poukazuje tiež na výnimočnosť obdobia, ktoré Cirkev i saleziánska rodina prežíva, a pozýva všetkých zapojiť sa do dynamiky autentickosti, dynamika pravdivého evanjeliového ducha, k čomu opakovane pozýva Cirkev pápež František. „Existujeme nie pre nás samých, nie aby sme boli zameraní sami na seba, ale aby sme šli ďaleko, šli tam, kde by snáď nemohli prísť iní, a nakoľko je to možné, aby sme prinášali ovocie,“ hovorí don Artime.

 

 

– – -Uvádzame prepis jeho posolstva:

„S veľkou radosťou a s veľkou láskou pozdravujem celú našu saleziánsku rodinu na celom svete pri tejto osobitnej príležitosti, kedy 27. generálna kapitula saleziánov zvolila nového nástupcu dona Bosca.

Včera sme my všetci na kapitule s istotou cítili, že ako členovia saleziánskej rodiny naozaj prežívame osobitnú chvíľu pre celú saleziánsku rodinu vo svete, s uznaním identity každej skupiny, každej vetvy, ale so spoločným kmeňom, ktorým je puto s duchom a charizmou dona Bosca. Som veľmi šťastný a sme veľmi šťastní.

A chcel by som, okrem tohto naozaj srdečného a bratského pozdravu pre vás, chcel by som v jednoduchosti zdôrazniť toto: ak máme niečo garantovať ako saleziánska rodina, verím, že to je práve tá skutočnosť, tá vlastná a pravá saleziánska charizma, ako sa žiada, aby sa prejavila vo všetkých vetvách a skupinách, aby mala naďalej veľkú živosť, veľkú vitalitu.Ak je niečo, o čom sa nedá diskutovať, čo nemožno zanedbať, je to práve identita saleziánskej charizmy, ktorú my všetci, s vlastnou originálnosťou, garantujeme.

Verím, ako to bezpochyby zdieľate aj vy, že prežívame veľmi pekný čas aj v našej Cirkvi; čas, ktorý je možný teraz, pretože aj predtým tu boli iné veľmi osobitné chvíle. A, keď myslím na nás, verím, že by sme mohli povedať jednoducho: tento moment, aj menovanie nového nástupcu dona Bosca, nás pozýva zapojiť sa predovšetkým do dynamiky, ku ktorej pápež František pozýva celú Cirkev: je to dynamika autentickosti, dynamika pravdivého evanjeliového ducha, ktorého si ho aj my, Saleziáni dona Bosca, bezpochyby želáme nájsť a očistiť na našej generálnej kapitule.

Na tejto ceste, pri tomto hľadaní, je isté, že vždy v našich srdciach, a tiež v našich dokumentoch, v našich chartách identity, sa nachádza uprednostnenie posledných, najchudobnejších, vyčlenených na okraj. Pre nás je to niečo čo opakujeme už 150 rokov. Pápež František to povedal veľmi dôrazne: ísť na periférie a nezanedbávať periférie. Je to pozvanie pokračovať na ceste autentickosti, veľkej autentickosti podľa toho, čo je nám vlastné.

Veľká sila, ktorú máme, sila, ktorá je službou, a ktorou slúžime Cirkvi, je práve to – byť stromom s mnohými konármi, bujným stromom, ako ním je saleziánska rodina. Existujeme nie pre nás samých, nie aby sme boli zameraní sami na seba, ale aby sme šli ďaleko, šli tam, kde by snáď nemohli prísť iní, a nakoľko je to možné, aby sme prinášali ovocie. A ovocím nie je nič viac, nič menej než napredovanie v budovaní lepšieho ľudstva, ktorá je preniknutá predovšetkým prítomnosťou Pána Ježiša Vzkrieseného a silou jeho evanjelia.

Keď ako saleziánska rodina budeme verní tomuto všetkému, budeme reálne odpovedať na to, čo svet môže očakávať od našej rodiny v tomto 21. storočí.

Všetkých vás veľmi úprimne a veľmi srdečne pozdravujem.

don Ángel Fernández Artime SDBhlavný predstavený

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.