Don Bosco ho chce šíriť do celého sveta – Bollettino Salesiano

(ANS, Rím, 24. mája 2016) – Uprostred mája sa v Ríme stretlo 44 saleziánov a laikov, ktorí v rôznych krajinách sveta rozvíjajú projekt časopisu dona Bosca – Bollettino Salesiano. Don Bosco ho založil v roku 1877, dnes vychádza v 60 mutáciách v 30 jazykoch. Na Slovensku sa volá Don Bosco dnes. Štvordňové stretnutie v Ríme viedol hlavný radca saleziánov pre spoločenskú komunikáciu don Filiberto González a v závere sa účastníkom prihovoril aj hlavný predstavený a desiaty nástupca dona Bosca don Ángel Fernández Artime. Slovensko malo svoje zastúpenie v osobe šéfredaktora slovenského časopisu dona Rastislava Hamráčka.

„Bollettino sa zrodilo z našej charizmy a slúži saleziánskemu poslaniu. Nie je to časopis ako iné, ktoré ako saleziáni vydávame, ale ´je to časopis dona Bosca´, časopis hlavného predstaveného, ako spojenie so saleziánskou rodinou, v prospech mladých,“ povedal vo svojej téme o črtách časopisu hlavný radca don González.


 

Don Leonardo Sanchéz, zodpovedný za španielsku verziu časopisu, o podujatí hovorí: „Som presvedčený, že toto stretnutie zodpovedných za Bollettino Salesiano v nás posilnilo naše spojenie a tiež našu identitu komunikátorov. Nové výzvy, ktorými sme sa zaoberali, ako napr. digitálny svet, naši adresáti, štýl časopisu, dobré skúsenosti s prácou v tíme a starostlivosť o identitu inštitúcie nám pomôžu v ďalších rokoch, aby sme boli ešte účinnejší a aby sme vytvárali komunikačnú synergiu.“

Hlavný predstavený vo svojom príhovore na záver stretnutia ocenil prácu, ktorú zodpovední za Bollettino robia, a vyzval ich, aby vnímali svoju činnosť ako súčasť „charizmatickej identity a vernosti donovi Boscovi“. Tiež poukázal na potrebu „tvoriť Bollettino v týchto digitálnych časoch a novej kultúre, a najmä Bollettino, ktoré vojde do sŕdc ľudí.“ A dodal: „Máme schopnosť naplniť túto výzvu a tiež máme zodpovednosť komunikovať svetu posolstvo Saleziánskej spoločnosti.“

Fotogalériu zo stretnutia nájdete na www.flickr.com.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.