Don Bosco medzi nami v Žiline

(Žilina, 22. apríla 2013) – Pobyt dona Bosca v Žiline sa už pomaly chýli ku koncu. Pred odchodom do Dubnice nad Váhom ho však ešte čaká stretnutie so žiakmi žilinských škôl i so všetkými, ktorí sa k nemu utiekajú v modlitbe.

Od príchodu relikvií do Žiliny nebol don Bosco doteraz ani na pár sekúnd sám. Veriaci, dokonca i náhodní okoloidúci ho navštevujú a prosia o milosti.

Pri príležitosti tejto vzácnej návštevy sa bratia žilinského saleziánskeho diela rozhodli osadiť v areáli diela sochu svojho zakladateľa, ktorú dnes požehnal diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.

Poobedie patrilo akadémii detí a rodín, kde sa k svojmu patrónovi modlili malí i veľkí, každý svojim spôsobom.

Dobrovoľníci a animátori pripravili zábavu v podobe saleziánskeho oratória z roku 1846, kde sa deti mohli zapájať do tradičných hier vtedajšieho Valdocca. Rodinnú atmosféru, pre saleziánov tak typickú, mohol vďaka tomu zažiť každý na vlastnej koži.

Ako to bývalo zvykom, hry a zábavu vystriedala modlitba v podobe slávnostných vešpier, po ktorých sa mohli veriaci opäť vhĺbiť do osobného rozhovoru s donom Boscom počas celonočného bdenia.

Informovala: Kristína Zelná

Foto: Miroslav Šutka, Daniel Imriška

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.