Don Bosco misionár – Hlavný predstavený sa prihovára misionárom

(Rím, Taliansko, 19. septembra 2013) – 16. septembra sa uskutočnilo tradičné stretnutie hlavného predstaveného so saleziánmi, ktorí sa zúčastňujú prípravného kurzu pre nových misionárov. Don Pascual Chávez hovoril s misionármi o charakteristických vlastnostiach misionárskeho ducha dona Bosca a odpovedal na ich otázky.

2013 09 19 ANS Misionari

Hlavný predstavený privítal misionárov piesňou a so všetkými sa osobne zoznámil, aby povzbudil spontánnu, neformálnu komunikáciu hneď od začiatku. Potom mal prednášku na tému Don Bosco misionár a predstavil ho ako vzor pre každého saleziánskeho misionára.

Hlavný predstavený zdôraznil tri aspekty:Poslušnosť Pánovým prikázaniam: „…budete mi svedkami… až po samý kraj (zeme)“ (Skutky apoštolov 1, 8). „Pre nás, saleziánov, je prvým dôvodom poslušnosť Pánovi Ježišovi. Boh si želá, aby bol celý svet spasený a prišiel k poznaniu pravdy.“Presvedčenie o hodnote Evanjelia ako kvasu schopného pretvárať každú kultúru. „Evanjelium sa môže ujať v každej kultúre, ale nemalo by byť identifikované so žiadnou kultúrou. Kríž vyzýva a zaväzuje každú kultúru, aby znova pozerala na seba samú. Očisťuje a povznáša ju. Inými slovami, celý svet potrebuje Evanjelium.“Starostlivosť o mladých je rozlišovacím prvkom saleziánov: „Mladí ľudia sa v spoločnosti nerátajú, v histórii sú odkázaní na rolu diváka. Ale keď sa Ježiša opýtali, ktorý z nich je najväčší, zavolal malé dieťa a postavil ho do stredu.“

Hlavný predstavený ukončil svoj príhovor čítaním listu Božieho služobníka Nina Baglieriho a niekoľkými radami, ktorými odpovedal na otázky misionárov. Varoval ich, aby neponúkali mladým len zábavu a pritom zlyhávali v príprave na životné výzvy. Pripomenul im, že mladých nemajú považovať len za budúcnosť spoločnosti, prehliadajúc potenciál, ktorý majú už teraz v súčasnosti.

Jedna z otázok pre dona Cháveza bola, čo praje týmto misionárom, ktorí budú tvoriť poslednú misijnú výpravu počas jeho obdobia na mieste hlavného predstaveného. Ponúkol tri odporúčania: „Dbajte na seba v každom ohľade, fyzicky i duševne, obzvlášť dbajte na duchovný život a žite svoje životy s radosťou!“

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.