Don Bosco pomáha odsúdeným mladistvým aj dnes

(Žilina, 10. októbra 2023) – Odkaz dona Bosca – Pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú – začal napĺňať jeden zo spoluzakladateľov SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline don Juraj Malý najskôr vedením stolárskeho krúžku v Ústave pre výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Neskôr spolu s vtedajším riaditeľom školy donom Jozefom Sarneckým a prvými pedagógmi nadviazali v septembri 2008 spoluprácu, ktorá trvá už 15 rokov a naďalej pokračuje.

Výsledkom je viac ako stovka zapojených odsúdených, ktorí mali možnosť vzdelávať sa v odboroch maliar a murár. Z nich 39 získalo výučný list v odbore a mohlo sa po prepustení ľahšie začleniť do spoločnosti a zmeniť tak svoj život. „Za každým z týchto čísel sú konkrétne ľudské osudy a o to donovi Boscovi a nám dnes ide. Jeden príklad za všetkých: René sa po vyučení za maliara uchytil vo Švajčiarsku, kde má prenajatý dom s bazénom a posilňovňou, vlastnú maliarsku firmu, internetový obchod a ponúka pomoc aj iným prepusteným, tak ako sme my pomohli jemu,“ uvádzajú saleziáni na stránke školy.

Niekedy nielen rozprávky majú dobrý koniec…

Zdroj: sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.