Don Bosco zanechal počas tábora chlapcom z Luníka IX recept na zmysluplný život

(Košice, Luník IX, 29. júla 2015) – Vyvrcholením celoročnej činnosti stretiek je letný pobytový tábor, na ktorý sa aj tohto roku dostalo 16 chlapcov z Luníka IX v sprievode saleziánov, kandidátov, animátorov a kuchárok.

Pár dní pred táborom už boli viacerí chlapci zbalení a s radosťou očakávali vytúžený tábor. V deň odchodu všetci chlapci spolu s niektorými rodičmi už hodinu pred odchodom čakali pred bránou saleziánskeho centra.

Prvou zastávkou bol Pamätník dargovských hrdinov, ktorí bojovali za oslobodenie našej vlasti. Chlapci mali úžasnú radosť z tankov a z turistického chodníka, ktorý ich priviedol na netrpezlivo očakávanú chatu, ktorá sa nachádza v lokalite niekdajších kúpeľov na Borde. Témou tohtoročného tábora bol život dona Bosca, ktorého dvojsté výročie narodenia slávi tohto roku saleziánska rodina po celom svete.

Prvý deň tábora sa niesol v duchu detstva a dospievania dona Bosca. Po úvodných hrách a rozdelení do skupín nasledovalo predstavenie sna z deviatich rokov, ktoré ovplyvnilo život dona Bosca a deťom ukázalo smerovanie tábora.Druhý deň sa niesol v znamení povolania a kňazskej vysviacky, ktorou sa Janko stal donom Boscom. Poobede si deti vyskúšali atmosféru putujúceho oratória. Tretí deň sa niesol v duchu misií. Podľa vzoru saleziánov prvej misijnej výpravy do Južnej Ameriky v roku 1874, putovali táborníci do blízkej dedinky Košický Klečenov. Tam mali za úlohu pomáhať a hovoriť ľuďom, ako prežívajú svoju vieru na sídlisku Luník IX. Misie vyvrcholili svätou omšou v miestnom gréckokatolíckom kostole.

Na záver tábora zanechal don Bosco chlapcom svoj recept na zmysluplný život. Jeho ingrediencie a postup získali plnením rôznych úloh: A + B – C = Svätosť, teda veselý a dobrý a menej zlý. Záverečným veľkým prekvapením boli tričká pre všetkých účastníkov tábora s motívom sna dona Bosca z deviatich rokov.

Zdroj: www.lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.