Don Boscove relikvie cestujú z Británie do Belgicka

Relikvia dona Bosca putuje ďalej po svete. Od 4. januára až do včera ju sprevádzali na tejto ceste Briti.

Prvé dve zastávky urny boli v Škótsku a mnohým ľuďom umožnili objaviť a lepšie spoznať dona Bosca, jeho charizmu, výchovný štýl a svätosť, ktorú ponúka. Katedrálu sv. Ondreja v Glasgowe naplnilo viac ako 1800 ľudí, aby oslávili svätca mladých. Pútnici začali prichádzať hodinu a pol pred začatím slávnosti a naplnili katedrálu do prasknutia.

2013_01_15_ans_vbdonbosco4_540x360.jpg

Desaťdňové stretnutie s donom Boscom sprevádzal po celý čas provinciál Veľkej Británie, don Martin Coyle a štyridsať dobrovoľníkov, ktorí prostredníctvom blogov a sociálnych sietí aktívne informovali o dianí počas púte. Sprostredkovali najmä mnoho intenzívnych zážitkov a vďačnosť tých, ktorí prišli stráviť čas s donom Boscom a pomodliť sa pri relikvii. 

V nedeľu, 13. januára, šiel don Bosco navštíviť chlapcov, ktorých najviac miloval – chudobných, v nebezpečenstve. Z iniciatívy dona Rogera Readera a s povolením Ministerstva spravodlivosti vzali urnu do väzenia pre mladistvých vo Felthame. Otec biskup Hopes a don Coyle tam odslúžili dve omše, na ktoré sa mladí pripravovali niekoľko týždňov katechézami a modlitbami. 

2013_01_15_ans_vbdonbosco3_540x360.jpg

Púť relikvií sa skončila v katedrále sv. Juraja v Southwark, kde saleziánska prítomnosť trvá už 125 rokov. Napriek silnému snehu a dažďu sa vyše tisíc ľudí rozhodlo zúčastniť na rozlúčke s donom Boscom pred odchodom z ich krajiny. „Je pre mňa veľmi zvláštne, že toto je posledný deň našej púte,“  povedal salezián Kevin O'Donnell. „Všetci, ktorí sa zúčastnili, dali všetko do oslavy ducha dona Bosca – zúčastnilo sa viac ako tisíc ľudí. Bude veľmi smutné vidieť relikvie, ako opúšťajú naše pobrežie a smerujú do Belgicka.“

2013_01_15_ans_vbdonbosco2_540x360.jpg

Don Bosco sa na Slovensko dostane už v apríli tohto roku.

2013_01_15_ans_vbdonbosco_540x360.jpg

ANS, sdb.org, http://www.donboscorelics.co.uk, http://yellamod.blogspot.co.uk/, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.