Don Chávez sa v Mexiku prihovoril Saleziánskemu mládežníckemu hnutiu

(Guadalajara, Mexiko, 12. februára 2013) – Hlavný predstavený je momentálne na návšteve mexickej provincie Guadalajara (MEG), kde sa zúčastňuje osláv 50. výročia provincie svojho pôvodu. Pri tejto príležitosti sa prihovoril Saleziánskemu mládežníckemu hnutiu a zúčastnil sa na ďakovnej svätej omši.

Na stretnutí so Saleziánskym mládežníckym hnutím (SMH) provincie MEG Don Chávez pripomenul mladým odkaz, ktorý na sviatok dona Bosca odovzdal SMH – obnovil v ňom túžbu, aby mladí ľudia boli šťastní vďaka tomu, že využijú veľkú výhodu, ktorú majú – talenty od Boha a urobia veľké veci, ak sa naučia snívať vo veľkom.

„Rovnako ako don Bosco chcem, aby ste boli šťastní prostredníctvom využitia plnosti Kristovej ľudskosti, pretože On je jediný, ktorý si uvedomoval ľudskosť až do krajnosti,“ povedal zdôrazňujúc, že láska je to, čo robí človeka veľkým. Odkazujúc na neľahké podmienky v Mexiku dodal: „Ste budúcnosť Mexika, moji drahí priatelia. Rozmýšľajte vo veľkom, snívajte o lepšom Mexiku.“ Pozval mladých, aby sa zastali svojej riadnej úlohy evanjelizátorov: „SMH sa stane významným, ak začne byť veľkou evanjelizačnou silou.“

Nasledovala ďakovná omša za 50 rokov aktivít v provincii. V homílii hlavný predstavený spomenul, ako don Bosco rozumel najhlbším potrebám mladých a zároveň kvôli ich výchove musel otvoriť dvere do ich srdca. Bez toho by sa nikdy nestal známym ako Majster výchovy a jeho skúsenosť by nikdy nevyrástla do tak veľkej sily, ktorá je podľa OSN najväčšou výchovnou organizáciou na svete.

50. výročie provincie MEG je podľa dona Cháveza príležitosťou kontemplovať minulosť vo vďačnosti a rozoznávať, ako bol Boh veľmi dobrý a tiež vďaka „Márii, ktorá pre nás urobila úžasné veci“, všetkým laickým spolupracovníkom a saleziánom, ktorí svoj život dali provincii. Oslava má teda nahliadať na minulosť s pozvaním hľadieť do budúcnosti s nádejou.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.