Don Filiberto González: Hovoríme o miliónoch kusov časopisov, cez tri milióny výtlačkov ročne

(ASN, Rím, 27. mája 2019) – Don Filiberto González, hlavný radca saleziánov pre spoločenskú komunikáciu, vedie v dňoch 25. – 29. mája v Ríme stretnutie zodpovedných za národné vydania saleziánskeho buletínu. Na Slovensku je to časopis Don Bosco dnes. V rozhovore pre agentúru ANS don Filiberto poukazuje na potrebu vzájomnej spolupráce v prospech výchovného pôsobenia, ktoré utvára mentalitu a tvorí kultúru.

„Komunikujeme, aby sme iných zapojili do poslania, od tlače ku digitálnej kultúre“. Prečo táto téma pre toto stretnutie zodpovedných za saleziánsky buletín?

Lebo saleziánsky buletín ako všetky časopisy vo svete zažíva tento prechod od tlačenej formy ku digitálnej. Chceme urobiť tento posun s veľkou úctou voči našim čitateľom a aj s rešpektom voči identite časopisu. Don Bosco ako zakladateľ chcel, v mysli i v srdci, buletín pre rozprávanie o tom, čo robila vznikajúca kongregácia, v Talianku i v zahraničí, v prospech evanjelizácie a výchovy chudobných mladých; do tohto poslania chcel zapojiť čo najväčší počet dobrodincov a sympatizantov.

Pozrime sa na nejaké čísla. Koľko vydaní, v koľkých jazykoch a koľko kusov časopisu sa vytlačí ročne?

Na začiatok poviem, že tlačený saleziánsky buletín je v 132 krajinách, má 66 rôznych vydaní v 31 jazykoch. Sú to rôzne vydania podľa možností jednotlivých provincií. Hovoríme o miliónoch kusov časopisov, najvýznamnejším je talianske vydanie, ktoré vychádza mesačne v 300.000 náklade, takže ročne je to cez 3 milióny výtlačkov. Ale to ste sa pýtali len na tlačenú formu. Máme však aj digitálne formy, ktoré rozširujú veľký počet čitateľov dobrých správ.

Kto sú hostia na tomto stretnutí?

Počítame s viacerými hosťami z rôznych oblastí. Predovšetkým samotný hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime, ktorý ako nástupca dona Bosca je vydavateľom saleziánskeho buletínu, potom don Francesco Motto, saleziánsky historik, ďalej Nataša Govekar, riaditeľka teologicko-pastoračnej sekcie Dikastéria pre komunikáciu pri Svätej Stolici, traja profesionálni novinári a tiež riaditeľ produkcie digitálnej komunikácie saleziánskeho vydavateľstva edebé z Barcelony. A nebudú chýbať predstavenia niekoľkých skúseností z Argentíny, Portugalska, Francúzska a Etiópie.

Akú dôležitosť má dnes saleziánsky buletín v tlačenej a digitálnej podobe?

Medzi 50 účastníkmi z rôznych krajín z celého sveta sme presvedčení o dôležitosti tohto buletínu ako inštitucionálneho časopisu. Preto sa usilujeme upevňovať jeho identitu, spoločenský význam a zameranie na osoby, s citlivosťou na spoločenské, kultúrne a technologické dianie okolo nás. V tomto zmysle sme alternatívnym časopisom, ktorý informuje, formuje a zapája svojich čitateľov do výchovného poslania.

Čo by povedal don Bosco dnes saleziánom o buletíne?

Odpoviem ponajprv slovami samého dona Bosca, z jeho listu o rozširovaní dobrých kníh: „Prosím Vás a zaprisahávam Vás, aby ste túto dôležitú časť nášho poslania nezanedbávali.“ A don Viganó, siedmy nástupca dona Bosca dodáva: „Ak dnes rozpor medzi evanjeliom a kultúrou zostruje ešte povrchná komunikácia, neinformujúca o náboženstve a často zideologizovaná, je potrebné spolupracovať v prospech výchovného pôsobenia, ktoré utvára mentalitu a tvorí kultúru, ako autentická alternatívna škola.“

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.