Don Grach povzbudzuje „robiť jednoduché veci s jednoduchými prostriedkami“

(Bratislava, 13. februára 2023) – V týchto dňoch vyšla prvá knižka z tohtoročnej edície Viera do vrecka s názvom Radostne a s nádejou. Hlavnou líniou edície je spoločne spoznávať dar, ktorým je pre spoločnosť a pre Cirkev na Slovensku charizma Saleziánov dona Bosca.

„V tejto knižke by som chcel, inšpirovaný príkladom nášho otca a zakladateľa, ponúknuť širokej saleziánskej rodine aj všetkým veriacim na Slovensku niekoľko biblických a saleziánskych pohľadov na život Cirkvi, ktoré by nám mohli pomôcť objaviť hlboké zdroje nádeje pre náš kresťanský život,“ píše v úvode knihy jej autor salezián Pavol Grach a pokračuje: „Najprv sa spoločne hlbšie ponoríme do Ježišovej reči o posledných veciach človeka a sveta, ktoré súvisia s koncom čias. V nej môžeme nájsť silu, pokoj a istotu pre náš každodenný život aj napriek ťažkostiam a problémom, ktoré vidíme okolo seba. Tieto podnety by nám mali poslúžiť k nadobudnutiu nezlomného optimizmu a zabrániť tomu, aby sme podľahli pesimistickým víziám o svete a o Cirkvi.“

Don Bosco v spojení s Bohom, v modlitbe a otvorenosti svetu hľadal nové cesty, ktoré sa spočiatku nie každému páčili. Napokon si všetkých získal svojou sympatiou, vľúdnosťou a láskou, tým, že Boh potvrdzoval jeho kroky, požehnával jeho námahy. Nič však nebolo zadarmo a nič nebolo nakreslené priamou čiarou. Saleziánska charizma dona Bosca nám naznačuje, že kresťanský život je hľadanie, v ktorom sú isté len ciele a úmysly, cesta je často neznáma a prekvapivá. Viac o knihe TU.

Záver knihy dopĺňajú hlboké slová pápeža Františka pri príležitosti 60. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré môžu byť aj pre nás zdrojom meditácie a modlitby. Z nich vyberáme:

„Nech v Cirkvi prebýva radosť. Ak sa neraduje, popiera samu seba, pretože zabúda na lásku, ktorá ju stvorila. A predsa, koľkí z nás nedokážu žiť vieru s radosťou, bez reptania a kritizovania? Cirkev zamilovaná do Ježiša nemá čas na potýčky, jedy a polemiky. Nech nás Boh oslobodí od toho, aby sme boli kritizujúci, netrpezliví, zatrpknutí a zlostní. Nie je to len otázka štýlu, ale lásky, pretože kto miluje, ako učí apoštol Pavol, robí všetko bez šomrania. Pane, nauč nás tvojmu vznešenému pohľadu, nauč nás vidieť Cirkev tak, ako ju vidíš ty. A keď sme kritickí a nespokojní, pripomeň nám, že byť Cirkvou znamená dosvedčovať krásu tvojej lásky, žiť ako odpoveď na tvoju otázku: miluješ ma? Nie počínať si, akoby sme boli na pohrebe.“

O autorovi:ThLic. Pavol Grach, PhD., (1965) je salezián kňaz. Pri štúdiu teológie v Taliansku sa špecializoval na fundamentálnu teológiu. V súčasnosti pôsobí v Žiline vo formácii ponovicov a je delegátom pre saleziánsku rodinu.

Ročné predplatné edície si môžete objednať TU.

Viac informácií o edícii a Vydavateľstve DON BOSCO nájdete na e-shope www.donbosco.sk.

Peter Novák, Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.