Don Jozef Hrdý oslávil životné jubileum

(Hody, 23. apríla 2018) – Don Hrdý, medzi veriacimi skôr známy ako don José, je posledným žijúcim zo skupiny 15-ich abiturientov Saleziánskeho pedagogického študentátu v Hodoch, končiacich štúdium v školskom roku 1945/1946, pod vedením direktora dona Antona Macáka a školského radcu dona Štefana Sandtnera. Pán ho požehnal krásnym vekom, dožil sa 95 rokov a túto udalosť sa rozhodol prežiť so svojimi najbližšími 15. apríla 2018.

Celá oslava začala slávnostnou svätou omšou s poďakovaním sa Pánu Bohu v kaplnke v Hodoch, kde je momentálne pôsobisko dona Josého. Ten celej slávnosti predsedal a spolu s ním boli prítomní aj ďalší saleziáni kňazi, ktorí prijali pozvanie na túto výnimočnú svätú omšu. Bol medzi nimi aj dlhoročný priateľ, trvalý diakon Alamiro Sanchez – odchovanec saleziánskeho oratória v Santiagu de Chile (momentálne žijúci vo Švédsku), jedného z viacerých saleziánskych diel, v ktorých don José pôsobil počas 40 rokov strávených v Chile.

Homíliu predniesol don Jozef Kutarňa SDB – vedúci Inštitútu Jána Bosca VŠ Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Žiline. S oslávencom prežili spoločne niekoľko rokov v saleziánskom stredisku na Miletičovej ulici v Bratislave, kam sa po návrate z emigrácie v roku 1994 don José vrátil. Don Kutarňa priblížil prítomným zážitky a spomienky z tohto obdobia, kde pôsobil don José ako ekonóm a venoval sa práci s mládežou. Svätú omšu svojim spevom animoval domáci spevácky zbor Cantate Deo pod vedením saleziána – koadjútora Petra Podolského, ktorý sa v komunite stará o pohodlie dona Josého. Na záver svätej omše prišli don Josému zablahoželať zástupcovia miestnych farníkov, ktorí spoločne s hosťami zaplnili kaplnku do posledného miesta.

Po slávnostnej svätej omši nasledoval spoločný obed a posedenie s pozvanými priateľmi. Jeho príbuzní z rodných Ostratíc zaspomínali na dlho očakávaný návrat svojho strýca či ujca, ktorého roky nevideli a po 45-ich rokoch sa vrátil z nechcenej emigrácie. Priniesli mu jedinečný darček v podobe čierno-bielych fotografií z jeho primičnej svätej omše v roku 1968.

Prihovorili sa aj zástupcovia z Miletičovej z Bratislavy, taktiež farníci zo Šaštína-Stráží, ktorí ho veľmi často navštevujú v jeho novom pôsobisku, ale pre prítomných zaspomínal (v pretlmočenej švédčine) aj priateľ Alamiro Sanchez, s ktorým sa poznajú už vyše 50 rokov.

Don José po celý svoj život pracoval s mládežou a dokázal pritiahnuť zástupy ľudí a strhnúť ich pre dobrú vec. Ako on so šibalským úsmevom skromne tvrdí, nerobil nič, len sa obklopil schopnejšími ľuďmi ako bol on sám a tí urobili všetko za neho. Na svojej pozemskej púti si pozbieral už i viaceré ocenenia – držiteľ Pamätnej medaily Ústavu Pamäti národa, či Ocenenie primátora mesta Šaštín-Stráže, no všetci mu najviac a úprimne želáme to najvyššie ocenenie – Kráľovstvo nebeské!

Informovala: Ľudmila Machová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.