Don Jozef Paulík prišiel na svet 21. októbra pred sto rokmi

(Bratislava, 21. októbra 2019) – S futbalistami postavil chatu. Bolo to za normalizácie. A na tej chate sa konali tajné stretnutia spolubratov i mladých aj oslava 50 rokov príchodu saleziánov na Slovensku. Ako penzista ešte 17 rokov pôsobil v pastorácii.

Pochádzal z obce Ratkovce v okrese Trnava. V rodnej dedine vychodil ľudovú školu, strednú školu začal študovať v Malackách. V roku 1937 vstúpil do saleziánskeho noviciátu vo Svätom Beňadiku a 6. augusta 1938 zložil prvé rehoľné sľuby a stal sa saleziánom. Saleziánsky ponoviciát absolvoval v Moravskej Ostrave a v Trnave, asistentskú prax prežil v Bratislave a v Nitre, teológiu študoval vo Svätom Beňadiku a Svätom Kríži nad Hronom, kde ho Mons. Dr. Škrábik 29. júna 1947 vysvätil za kňaza. Jeho prvým, no krátkym pôsobiskom bolo oratórium v Michalovciach. Po tom, ako tento dom komunisti v máji 1949 zrušili, pôsobil don Paulík v Bratislave. Po zrušení reholí sa aj on 8. apríla 1951 pokúsil prejsť rieku Moravu v tretej Titusovej skupine. Zatkli ho a v súdnom procese 22. februára 1952 v Bratislave bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Prešiel väznicami v Ilave, Mírove, Jáchymove a Leopoldove, odkiaľ ho v roku 1960 prepustili na amnestiu. V ďalších rokoch pracoval najprv ako skladník a traktorista v rodných Ratkovciach, neskôr ako technik v Trnave v Štátnej poisťovni.

Popri tom všetkom tajne vypomáhal pri svätých spovediach v okolí Piešťan. Organizoval stretnutia saleziánov a tajné duchovné obnovy v Trnave a Bratislave. V roku 1976 postavil za podpory futbalistov a mládeže na Bezovci v Ábelovej doline pri Piešťanoch chatu, kde sa konali duchovné cvičenia a stretnutia pri rôznych výročiach a jubileách saleziánov i okolitých kňazov z farností okolo Piešťan. Udiala sa tam aj oslava 50. výročia príchodu saleziánov na Slovensko. Rovnako sa tam stretali miništrantiči speváci z rôznych farností.

Po smrti dona Jána Vizváryho v roku 1985 ho trnavský apoštolský administrátor biskup Mons. Július Gábriš poslal ako duchovného do Nižnej pri Piešťanoch, kde pôsobil 17 rokov. Don Paulík mal rád ľudí a svoje povolanie a usiloval sa podľa svojich možností byť čo najviac užitočný a aktívny. Zomrel 28. novembra 2007 v Beckove, pochovaný je v rodných Ratkovciach.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.