Don Peter Timko sa delí o dojmy z kurzu nových provinciálov

(Rím, 22. júna 2021) – Spolu sedem nedávno menovaných saleziánskych provinciálov ukončilo v nedeľu dvojtýždňový program formácie a sprevádzania, ktorý pre nich pripravil hlavný predstavený so svojou radou v Ríme.

Noví provinciáli zo Slovenska, Antíl, Rakúska, z talianskych provincií Sicília a Piemont, zo západnej provincie USA a z Ukrajiny od 6. júna postupne spoznávali do detailov smerovanie Saleziánskej kongregácie a s členmi hlavnej rady tiež hovorili o realite svojich provincií.

S hlavným predstaveným, s jeho vikárom a ďalšími radcami sa zaoberali všetkým, čo zahŕňa úloha riadenia a animácie provincie. Ústup pandémie v Ríme umožnil okrem pracovného programu aj niekoľko oddychových momentov: navštívili Pápežskú saleziánsku univerzitu či Katakomby sv. Kalixta.

Po návrate z dvojtýždňového školenia sa don Peter Timko podelil o svoje dojmy a pohľady i o to, ako vnímajú našu provinciu v Ríme.

„Najväčším obohatením neboli iba obsahy, ktoré sme dostali, ale predovšetkým život s hlavným predstaveným a jeho radou, stretnutia počas stolovania, pri osobných rozhovoroch v riešení otázok, ktoré počas školenia vznikali a najmä vytváranie osobného vzťahu. To si tak najviac cením. A aj, že to bolo v prostredí charizmatických priestorov – Bazilika Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú postavil don Bosco a izbičky dona Boca, kde sme mali aj duchovnú obnovu.

Hlavná rada aj hlavný predstavený vnímajú našu provinciu ako pomerne mladú, aj keď vekový priemer je 51 rokov, ale vnímajú aj z hľadiska personálneho i vitality, že máme potenciál a že prispejeme do toho spoločného, čím kongregácia teraz žije. To, čo ich tak povzbudilo, čo videli, že sa dobre rozvíja, sú najmä veci v pastorácii mládeže, tvorba nového výchovno-pastoračného projektu provincie, Festival Lumen, online aktivity evanjelizácie počas pandémie, tiež veci v spoločenskej komunikácii a takisto, že sme aktívne prítomní aj v misiách. Toto bratia v hlavnej rade aj ocenili aj nás povzbudzujú to rozvíjať ďalej.“

Spracoval: rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.