Don Peter Timko v pozdrave: Boh nechcel prísť na svet ako politik, ale ako dieťa

(Bratislava 23. decembra 2020) – „Že Boh prišiel na svet ako dieťa, iste nebude náhoda.“ Týmito slovami sa obracia provinciál saleziánov don Peter Timko na širokú saleziánsku rodinu, na mladých a ľudí dobrej vôle vo svojom vianočnom pozdrave. „Dieťa nevie nič zmeniť, o dieťa sa treba starať. A Boh prišiel ako dieťa.“

Na prahu sviatkov Narodenia Pána provinciál don Timko pozýva, „aby sme neprehliadli“ základné posolstvo Boha: že chce byť s nami. Boh má túto túžbu. A želaním provinciála pre všetkých je opätovať Bohu jeho túžbu našou túžbou byť s ním. Napokon, v tejto situácii, kedy isté veci strácame, vyzýva provinciál sústrediť pozornosť „naňho, ktorý je Svetlom, ktoré dáva život.“

Rastislav Hamráček SDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.