Don Titus sprevádza pri adorácii

2017 04 13 Titus adoracia(Bratislava 12. apríla 2017) – Medzi pastoračné materiály o mučeníkovi Titusovi Zemanovi pribudli texty k adorácii. Saleziáni don Bosca na Slovensku ponúkajú tento materiál vo Veľkom týždni, aby mohol poslúžiť na zamyslenie pod krížom a pri Božom hrobe.

Texty adorácie sú ďalšou formou, ako Titus Zeman a jeho život môžu sprevádzať pri modlitbe. Autorom je salezián Marián Zachar, ktorý zapracoval do textov aj inšpiráciu na vhodné piesne. „Pre mňa osobne je veľkou radosťou pripraviť adorácie, pretože je to jeden z najkrajších momentov stretnutia sa s Pánom. Padnúť na kolená pred Tým, ktorý je za všetkým. Pripraviť adoráciu v saleziánskom štýle pre mňa znamená vychádzať z textu Božieho slova a pripojiť krátky komentár – vždy sa však obracajúc na Pána, pred ktorým sme. Podnety som bral z naštudovaných materiálov o Titusovi a keďže pôsobím v Trnave, neodpustil som si jeho veľké svedectvo viery: zavesenie krížov na trnavskom gymnáziu,“ priblížil Marián Zachar SDB.

Na príklade dona Titusa Zemana ukazuje obetu až za hranice svojej identity pre všetkých, ktorí sú k nám posielaní. „Don Titus sa nebál počas života obhájiť Tvoj kríž, hoci ho nepriatelia zvesili a hanobili. Vyznal, že je ochotný Ťa nasledovať. Bez kríža nemôžeme byť Tvojimi skutočnými učeníkmi,“ poukazuje v texte adorácie autor.

Viac o živote mučeníka Titusa Zemana, o procese jeho blahorečenia a o príprave slávnosti blahorečenia sa dozviete viac na webovej stránke www.tituszeman.sk.

Informovala Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.