Doživotná profesia sa premenila na sviatok rodiny

(Prešov, 6. septembra 2022) – Saleziáni Ján Bendík a Peter Biela zložili 6. septembra v kostole sv. Jána Bosca v Prešove doživotné rehoľné sľuby. Slávnosti predsedal provinciál saleziánov don Peter Timko. Koncelebrovali provinciálny vikár don Peter Jacko a don Ján Jakubov, direktor prešovského strediska. Don Jakubov bol – spolu so saleziánom koadjútorom Jozefom Sivekom – oficiálnym svedkom skladania sľubov.

„To, čo je potrebné hľadať v kresťanstve a v zasvätenom živote nie je nezomrieť, ale vstať z mŕtvych. No smrť je cestou k zmŕtvychvstaniu. (…) So skutočnou smrťou, ktorá spočíva v odriekaní, zasvätený sa dostáva k premene svojej osoby a aj sveta, ktorý ho obklopuje. Zriekaním nezabíja v sebe život, ale ho zachraňuje a privádza ho do neba,“ povedal v homílii provinciál.

Do prípravy, ktorá sa niesla v pokojnej atmosfére, bola zaangažovaná celá prešovská komunita. Sv. omšu svojím spevom doprevádzali mladí zo strediska a na záver bolo pre všetkých pripravené pohostenie.

Ján Bendík bude nasledujúce štyri roky študentom teológie v Jeruzaleme. Doživotnú profesiu skladal ako kandidát na kňazstvo. Peter Biela aktuálne patrí do medzinárodnej komunity v Turíne, kde sa spoločne s ďalšími spolubratmi pripravuje na službu mladým a celej Cirkvi ako kňaz. V septembri nastúpi do 3. ročníka teologického štúdia na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne.

mkFoto: Štefan Beluško, Marián Peciar SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.