„Drahí spolubratia“ – video hlavného predstaveného na apríl 2017

(Rím, Taliansko, 19. apríla 2017) – V najnovšom videu Cari Confratelli (Drahí spolubratia) hovorí hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime o hrdinstve, svätosti, svedectve veľkých saleziánskych misionárov a misionárov zo saleziánskej rodiny a o našom záväzku dať vyrásť semenu, ktoré zasiali, v našej práci s mladými ľuďmi.

Don Artime natočil toto video v spolupráci s tímom spoločenskej komunikácie z provincie Paraguaj, v meste Ypacaraí, počas spoločnej návštevy celej hlavnej rady v saleziánskom regióne Amerika Juh. Vyšlo niekoľko dní po jeho návšteve v Čile pri príležitosti stého výročia smrti jedného z prvých saleziánskych misionárov Mons. Giuseppeho Fagnana.

Mons. Fagnano a sestra Angela Valleseová, saleziánka a misionárka, a ďalší saleziáni a misionári, "boli všetci skutočnými svätcami, hrdinami, zapálenými pre svoj misionársky záväzok so skutočným nadšením pre Boha," hovorí don Artime.

Hlavný predstavený nás počas tohto veľkonočného obdobia pozýva nasledovať ich príklad tým, že sa priblížime k mladým ľuďom "v ktorých nachádzame naše naplnenie… so skutočným výchovným a pastoračným zápalom", prinášajúc im oheň a vrúcnosť ľudí, ktorí stretli Boha.

 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.