„Drahí spolubratia“ – video hlavného predstaveného na august 2018

(Taliansko, Guarcina, 10. augusta 2018) – Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernánez Artime sa tentokrát prihovára z Guarcina – miesta, kde spoločne s hlavnou radou práve ukončili duchovné cvičenia. Témou jeho príhovoru je nadchádzajúca 28. Generálna kapitula s názvom – Akí saleziáni pre dnešných mladých?

„Presne toto je tá veľká otázka, ktorú máme a dáme si ju na kapitule,“ prezrádza don Artime a vysvetľuje, že nemôžeme mať rôznosť vzorov. „Táto generálna kapitula bude prekrásnou príležitosťou snívať o nás – stále vernejších Duchu, vernejších tomu, ako si nás vysníval don Bosco a vernejších týmto mladým, chlapcom, chudobným sveta, ktorí nás očakávajú,“ dodáva.

Viac vo videu:

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.