Dubnica nad Váhom hostila prehliadku detských saleziánskych zborov

(Dubnica nad Váhom, 16. apríla 2018) – Zjednotení v piesni – v tomto duchu sa nieslo podujatie pre mladých, ktoré sa konalo v dňoch 6. – 8. apríla v Dubnici nad Váhom. Víkend plný hudby, zážitkov a radosti zažilo vyše 60 milovníkov hudby z troch detských saleziánskych zborov z Michaloviec, Šamorína a Dubnice nad Váhom.

"Táto akcia sa naposledy konala pred pár rokmi pod názvom Laura song. Chceli sme oprášiť túto tradíciu a nanovo ju rozbehnúť, čo sa nám tento rok podarilo," upresňujú organizátori z Laury, združenia mladých.

V piatok sa zboristi ubytovali na miestnej cirkevnej škole, spoločne slávili svätú omšu a zoznámili sa navzájom. Prvý deň prehliadky ukončil salezián Peter Magura tradičným večerným slovkom.

Sobotňajšie doobedie sa nieslo v duchu workshopov – hudba, spev, vyrábanie a tanec. Nasledovala svätá omša a po obede možnosť pozrieť si Dubnicu. Potom sa už hudobníci a speváci pustili do nácviku piesní na nedeľnú svätú omšu. Jednou z aktivít bola aj úloha každého zboru – naučiť ostatné zbory novú pieseň. Večer patril hre Milujem Slovensko. Účastníci si mohli zmerať vedomosti v oblasti hudby, geografie či v hereckých schopnostiach.

Vyvrcholením podujatia bola nedeľná detská svätá omša, ktorú toto saleziánske hudobno-spevácke zoskupenie animovalo. „Počas svätej omše som ďakovala Bohu, že sa nám podarilo zorganizovať toto podujatie. Ďakovala som za ľudí, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom, tiež za to, že Boh nám dáva krásne dary spevu, hudby, dirigovania a že tieto deti a mladí sa nehanbia za tieto dary,“ povedala saleziánka sr. Lenka, spoluorganizátorka podujatia.

O nové kamarátstva a hudobnú inšpiráciu mladí neprídu. Akciu si totiž Laura chce zopakovať aj o rok, a to ešte v hojnejšom počte.

Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.