Dubničania oslávili sviatok Pomocnice v saleziánskej záhrade

(Dubnica nad Váhom, 30. mája 2018) – Nedeľa pred sviatkom Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorú si saleziánska rodina uctieva ako svoju hlavnú patrónku, patrí už tradične jej oslave v záhrade u saleziánov. V Dubnici sa tento rok slávnosť niesla v duchu osláv 150. výročia posviacky Baziliky Márie Pomocnice v Turíne.

Na tohtoročnej slávnosti sa zúčastnilo vyše 250 ľudí. Najprv na originálnom pódiu záhradnej pivnice vystúpili deti s hudobnými, tanečnými a akrobatickými číslami doplnenými vtipnou scénkou. Medzi jednotlivými číslami sa diváci mohli dozvedieť aj niektoré zaujímavosti o bazilike, ktorá ukrýva 7 metrový obraz Panny Márie, 52 druhov mramoru či niekoľko tisíc vzácnych relikvií.

Po kultúrnom programe si každý našiel svoje miesto. Deti na stanoviskách cez rôzne aktivity stavali baziliku a bol pre ne prichystaný aj nafukovací hrad či gladiátorský ring. Dospelí si zatiaľ pochutnávali na špízoch, kávičke a koláčikoch. Prekvapením bola torta vo forme turínskej baziliky a odznačiky s novým logom dubnickej Panny Márie. Na záver otec direktor don Pavol Piatrov zahral pieseň Salve Regina a všetkým prítomným udelil don Boscove požehnanie Panny Márie Pomocnice.

„Toto nedeľné popoludnie bolo pre mňa aj časom prekvapení, najmä krásnych. Z ľudí, ktorí prišli pomôcť, nachystať, priniesť… To sú také malé veľké zázraky. Don Bosco hovorieval, že každého, kto prekročí prah saleziánskeho domu, si Panna Mária berie tak špeciálne pod svoj ochranný plášť. U niektorých mladých, ktorí náš prah prekročili pomerne nedávno, je táto skúsenosť dona Bosca až hmatateľná,“ povedal don Pavol Piatrov, direktor saleziánskeho domu v Dubnici.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.