Dubničania strávili záver leta na tínedžerskom tábore

(Slávnické Podhorie, 3. septembra 2013) – Sing, sing, sing, sing … Táto zvolávačka hrala takmer 30 účastníkom tínedžerského tábora, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21. – 23.8. v osade Wild Undermountain (saleziánska chata v Slávnickom Podhorí). Počas troch dní strávených spolu si mladí, ale aj animátori mohli vyskúšať, ako sa žilo na Divokom západe. Osídlenie novej dediny, hľadanie svojho povolania, ale aj prepad banditov boli súčasťou programu.     Priebeh tábora opísala účastníčka tábora Miška: „Prvý deň sme sa všetci zúčastnili výletu do lanového centra v Trenčíne a po príchode na chatu sme mali svätú omšu, večeru a predstavili sme si všetkých nových obyvateľov nášho mestečka. Rozbehli sme hru kiss killer, táborovú poštu a naučili sme sa aj táborový tanec. Na dobrú noc sme si zabehali pri hre, ktorej podstata bola  preniesť zápalky a vyhnúť sa pri tom striehnucim animátorom.

Vo štvrtok po rozcvičke sme sa po skupinkách odobrali na ranné modlitby a po raňajkách nás čakalo doobedie plné výziev jeden na jedného a neskôr skupinka proti skupinke. Poobede sme spolu objavovali naše talenty vo vykonávaní rôznych povolaní ako boli napríklad: dojička kráv, drevorubač alebo ochranca zákona. Neskôr sme taktizovali v boji o vlajku a večer sme všetky počas dňa zarobené peniaze mohli minúť v kasíne.

V piatok boli už o druhej ráno všetci na nohách vďaka prepadu banditov, ktorí požadovali na odchod z dediny zlaté tehly a chleby s Nutelou. Po pár hodinách spánku sme si dali energetickú rozcvičku na prebudenie a následne ranné modlitby v skupinkách. Po nich nasledovala hra Kopce. Hra bola hlavne o šťastí a víťazi na seba nenechali dlho čakať. Nasledovala svätá omša, po nej výdatný obed a hodnotiaca aktivita, ktorá mala odrážať názor jednotlivých členov skupiny na ich kamarátov a na tri spoločne strávené dni na chate.  

Pred odchodom sme vyhlásili víťaznú skupinku tábora, no ani ostatní neodišli naprázdno. Minimálne spomienky na skvelé tri dni zábavy a spoločenstva nám zostanú aspoň do budúceho roka, kedy sa znovu stretneme na tábore“, uzatvára účastníčka.

Informovala: Katarína Bolčeková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.