Dubnickí saleziáni pozývajú na mariánsku púť

(Dubnica nad Váhom, 5. septebra 2018) – Dubnická mariánska púť začne v piatok 7. septembra Korunkou Božieho milosrdenstva o 15:00 vo farskom Kostole sv. Jakuba. Svätú omšu o 18:00 bude celebrovať Juraj Sedláček, univerzitný kaplán v Trenčíne a autor knihy Otcovské rany.

V sobotu začne program mariánskym večeradlom a modlitbou posvätného ruženca o 17:00. Hlavným celebrantom večernej sv. omše so začiatkom o 18:00 bude Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Po nej bude nasledovať procesia z kostola k mariánskemu stĺpu na Námestie Matice slovenskej a eucharistická adorácia s chválami.

Mariánske trojdnie ukončí 9. septembra slávenie svätej omše o 10:00, ktorej bude predsedať dubnický rodák a salezián don Peter Hasidlo.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.